Птичи грип в България

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е открила две огнища на заболяването инфлуенца по птиците (грип) в животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на патици мюлари (отглеждани за месо) и пилета бройлери, намиращи се в с. Войводово, Хасковско. Заболяването е потвърдено с протокол от лабораторно изследване.
Започнало е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определени са 3-километровите предпазни зони и 10-километровите зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването.
Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забраняват търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.
Засилени са надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.
Извършва се епизоотично проучване за причините, довели до заболяването.
Агенцията напомня, че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините за фуражи – така се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а оттам и питомните да бъдат заразени с вируса.
На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите. Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да се случи, когато се вдиша контаминиран прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.
Миналата седмица, работници от патешарските ферми протестираха за мерките, които агенцията предприема, уплашени, че ще загубят работните си места. Това пък даде тон на горещи разговори между ръководството на БАБХ и водещите фирми от патешарския и кокошарския бизнес. Шефът на агенцията Дамян Илиев каза: „В последните две седмици непрекъснато говорим с представителите на кокошарския и патешарския бизнес. Досега са взимани много меки мерки в България и точно това е причината да не сме се справили с болестта. Нещо, което Германия е постигнала. Това, което агенцията иска, е да запази и бизнеса, но да ликвидира огнищата. Има много оплаквания, осебено от патишарите по отношение на вземане на проби. Ще променим процедурите. Но държавата губи милиони, ако не се вземат сериозни мерки.”

Подготви: С. Дж.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*