Кръгла маса за въвеждането на интеркултурално образование

Димитровград

Неправителствената организация Академична иницатива „Форум 10” от Нови Пазар тези дни в Димитровград организира кръгла маса на тема „Образованието на езиците на националните малцинства в Република Сърбия – възможности за имплементиране на концепта за интеркултурално образование”. Проявата в Димитровград е само една от породицата такива, които ще се проведат в няколко града в Сърбия, в които живеят предимно представители на малцинствените народи в Сърбия. Тази кръгла маса бе част от проекта на АИ „Форум 10” под название „Премахване на сегрегационния мултикултурализъм”, който се реализира с помощта на Фондацията за открито общество в Сръбия. Проектът се отнася до пет малцинства в Сръбия – бошняшкото, албанското, унгарското, българското и ромското.
Присъстваха онези, които за областта на образованието в Димитровградска община са и най-компетентни – членът на Общинския изпълнителен съвет, задължен за дейностите в сферата на образованието Деян Милев, директорите на двете учебни заведения Катарина Симеонова и Снежана Симеонова, директорът на местната детска градина Вера Васова, както и някои заинтересовани граждани. От АИ „Форум 10” присъстваха активистите Тео Тараниш и Фахрудин Кладничанин, както и сътрудничката им от Философския факултет в Белград проф. д-р Даниела С. Петрович, която за нуждите на проекта е изготвила документ под название „Платформа за подкрепа на интеркултуралното образование”.
Представителите на АИ „Форум 10” обясниха, че са съзирани слабости в настоящия образователен процес на езиците на националните малцинства и се е стигнало до извода, че той трябва да претърпи изменения. Същността на проекта е да се потенцира темата за образователния процес на езиците не само на посочените, но и на други малцинства в Сърбия и да се съзират проблемите и предизвикателствата в този процес. С проекта е предвидено провеждане на шест кръгли маси и то освен в Димитровград, и в Нови Пазар, Приеполе, Буяновац, Ниш и Суботица. На тях ще се водят дискусии за възможните промени в образователния процес на ниво на Сърбия, което според активистите на неправителствената организация подразбира въвеждане и прилагане на концепт за интеркултурално образование. На кърглите маси ще се разглежда и платформата, изготвена от проф. д-р Даниела С. Петрович.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*