Събор на Архистратиг Михаил и другите безплътни сили

Наближава още един от най-светлите християнски празници – в сряда на 8/21 ноември честваме Събора на св. Архангел Михаил и на небесните безплътни сили – Архангеловден. Църквата е установила на този ден празник в чест на събора (съвкупността) на светите ангели начело с небесния им пълководец – св. Архистратиг Михаил. Самото име на св. Архистратиг Михаил съдържа прослава на Бога — на еврейски то означава “кой е като Бога”. Църквата почита архангел Михаил като защитник на вярата и борец срещу ересите и всяко зло. Нарича го “архистратиг”, т.е. пълководец, водач на небесната войска, тъй като в Писанието е описан като главен борец срещу дявола и беззаконията на хората. В Апокалипсиса архангел Михаил е описан като водач във войната на небесните сили срещу сатаната и падналите ангели. “И стана война на Небето: Михаил и Ангелите му воюваха срещу дракона, и драконът и ангелите му воюваха срещу тях, но не устояха, и не се намери за тях място на Небето. И низвергнат бе великият дракон, древният змей, наричан дявол и сатана”.
В духа на Светото Писание някои отци на Църквата смятат, че архангел Михаил е участник и в други важни събития в живота на Божия народ, дори там, където той не е споменат по име. Например, отъждествяват го с тайнствения огнен стълп, който вървял пред израилтяните по вереме на бягството им от Египет и погубил пълчищата на фараона в Червено море. Свързват с него и поражението на огромната асирийска армия, обсаждала Иерусалим по времето на пророк Исайя.
Писанието разказва, че един от висшите ангели – Денница се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове; но всички ангели, под началството на св. Архистратиг Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да Му служат и да възпяват славата Му. На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.
• Словото Божие представя св. Архистратиг Михаил като вожд на небесните сили и борец против духовете не тъмнината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпчещ дявола.
• Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на тайните Божии;
• Рафаил – церител на недъзите;
• Уриил – просветител на душите;
• Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога;
• Йехудиил – прославител на Господа;
• Варахиил – подател на Божиите благословения.
Всички ангели се считат пазители на човеците и Църквата се обръща към тях с молитва – „Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди“.
Православната Църква още вярва, че всеки човек има свой ангел–пазител, който се моли за него на Бога, съветва го да върши добри дела, внушава му благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди. Това вярване е основано на думите на Самия Христос, Който, посочвайки децата, казал на учениците Си:
“Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен!” (Мат. 18:10).
Празника се чества като именден или семеен празник, а празнуващите, както повелява трдицията, ще започнат отбелязването му с присъствието си на Светата Литургия сутринта в храма и прерязването на обредния хляб (колача). Нека да припомним и този път, че на празничната трапеза е задължително да присъства варено жито, а не както някои смятат, че не се вари, защото св. Архангел Михаил е жив светец. Трябва да сме наясно, че всички светии са живи в Господа, а житото се вари не в тяхна чест, а в чест на упокоените ни предци.
Честито на всички, нека св. Архангел Михаил да пази тях и домовете им от всякакви беди!

Подготви Д. Христова

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*