Приет бюджетът за 2019 г.

XVIII редовно заседание на ОС в Босилеград

Местният парламент в Босилеград на XVIII си редовно заседание прие общинския бюджет за 2019 г., който възлиза на 669 367 457 динара. Бюджетът за следващата година е със 6,7 % по-голям от миналогодишния. Предварително съветниците разгледаха и дадоха съгласие на Решението за реализация на тазгодишния бюджет през първите девет месеца от годината и приеха третото изменение и допълнение на бюджета за 2018 г.
След като заседанието започна и бе приет дневния ред, медиите накратко трябваше да напуснат залата, понеже съветниците на закрито заседание са разглеждали и приели Решението за работа на органите на Община Босилеград във военно и извънредно положение.
В продължението на заседанието ОС прие решенията за местни комунални такси и таксите за поставяне на водопровод, канализация, електропровод, комуникационна и други мрежи на общински пътища и улици. Бе изтъкнато, че тези, както и общинските данъци върху имущество, са най-низки в републиката. Съветниците приеха и социалната програма за следващата година. Средствата за тази цел възлизат на 114 222 152 динара и предимно са предназначени за реализация на дейности и програми, които провежда Центърът за социални грижи.
На заседанието бе дадено съгласие за Програмите за работа на публичните предприятия за 2019 г., както и на финансовите планове за 2019 г. на Общинската администрация, Общинския съвет, Кмета на общината и на Общинската скупщина. Приети бяха и измененията във финасовите планове за 2018 г. на Гимназията, Основното училище и Ловното дружество „Сокол” за средствата, които ползват от общинската хазна, както и измененията във финасовите планове за 2018 г. на Общинската администрация, Общинския съвет, Кмета на общината, Общинската скупщина и на Центъра за култура.
На заседанието бе прието и Решение за именуване на населени места и улици на територията на Община Босилеград. Бе посочено, че след приемането на решението ще бъде организиран публичен дебат и ще се сформира комисия, която ще изготви предложение, за което задължително трябва да се прибави съгласие от съответните републикански органи и от Националния съвет на българското национално малцинство.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*