XVII заседание на местния парламент в Босилеград

Общинската скупщина в Босилеград на XVII си редовно заседание прие решение за побратимяване на Община Босилеград с Община Уб. Както бе изтъкнато, целта на побратимяването е укрепване на ползотворното сътрудничество между двете общини в различни сфери и съвместно кандидатстване с проекти пред домашни и чуждестранни институции и фондове. На кмета на УБ Дарко Глишич, който е и председател на Изпълнителния съвет на Сръбската прогресивна партия, на тържественото заседание на Общинското събрание Босилеград, проведено по повод Деня на общината – 21 септември, бе връчено най-голямото признание – Почетен гражданин на Община Босилеград.
Съветниците приеха второто изменение и допълнение на Плана за работа и финансовия план за 2018 година на Центъра за социални грижи и дадоха съгласие на проектопредложенията за първите изменения във финансовите планове на местните общности Босилеград, Бранковци, Горна Лисина, Долна Любата, Извор, Мусул, Райчиловци и Рикачево за средствата от общинския бюджет.
На заседанието бяха освободени от длъжност по един член на управителния и надзорния съвети в Здравния дом и във Ветеринарната амбулатория, както и двама членове на Училищния съвет в Гимназията и вместо тях бяха назначени нови.
Под точката „въпроси и предложения” съветникът от редовете на СНС Славчо Миланов предложи Общинският парламент да разисква въпроса, свързан със замърсяването на водите и околната среда от оловно-цинковата мина в Караманица. Той каза, че тази тема много вълнува населението в нашата община и че през последните месеци често присъства и в българските медии.
Кметът Владимир Захариев изтъкна, че наскоро общината ще организира кръгла маса по този въпрос и подчерта, че на нея ще бъдат поканени официални представители на държавни институции от Сърбия и България и специалисти от областта на минното дело и екологията. Той посочи, че според резултатите от извършените проби на водата, с които разполазга общината, а които са провели официални институции от Враня и Ниш, водата в Караманишка река не е замърсена с метали от мината. Той призова компетентните държавни институции от двете държави да сформират съвместен професионален екип, който детайлно да извърши изследване за присъствието на тежки метали от мината в Караманица – във водите, въздуха и почвата, за да не се правят манипулации с тази твърде сериозна тема.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*