Бюджетът за 2019 г. – 757, 3 милиона

Сесия на Общинския съвет в Димитровград

Общинският съвет в Димитровград на неотдавнашната си сесия прие бюджета за 2019 г. Приходната и разходната части възлизат на 757, 3 милиона динара. В съответствие с икономическата квалификация в приходната част е запланувано да постъпват средства от: данъка върху личните доходи (111, 15 млн. дин.), данъка върху имуществото (43, 37), данъка върху имения и услуги (5, 9), други данъци (12, 5), дарения (4, 2), трансфери от други нива на властта (148, 92), приходи от имения (271, 33), приходи от продажба на имения и услуги (24, 2), приходи от парични глоби (7, 69), смесени приходи (11, 37), приходи от продажба на недвижими имоти (53, 67), приходи от продажба на движими имоти (3) и приходи от продажба на площи (60 милиона динара).
С решение на Общинския съвет, а в съответствие с възможността, която предлага съответния закон, определени видове местни такси са увеличени с няколко процента. Прието е и решение за увеличение на таксата за престой на лица от други среди в туристическите обекти в общината. Тя сега възлиза на 100 динара за един ден.
Приети са програмите за работа за 2019 г. на определен брой ведомства – библиотеката „Детко Петров”, Центъра за култура, Центъра за социални грижи, Спортно-туристическия център „Цариброд”, Историческия архив в Пирот, Червения кърст, както и на общественото предприятие „Комуналац”.
Приет е и Планът за общественото здраве в община Димитровград за пириода от 2018 до 2025 година.
Имайки предвид, че неотдавна бе избрана за секретар на Общинския съвет, Зорица Соколова с решение на този орган вече няма да е председател на Общинската избиратела комисия в постоянен състав. Начело на този орган занапред ще е юристката Наташа Каменова, докато Соколова ще е зам.-председател на комисията.
Двата документа на общественото предприятие „Регионално депо Пирот” (за степента на уравновесяването на заплануваните и реализираните дейности през пъвитие три квартала на тази година, както и за статута на предприятието) не бяха приети на сесията, предвид, че парламентарното мнозинство, в чието име говори членът на Общинския изпълнителен съвет (ОИС) за областта на стопанството Драган Милич, имаше немалък брой забележки. Директорът на депото Небойша Иванов каза, че отговори на въпросите, които постави Милич, а във връзка с дейността на предприятието през тази година, ще бъдат предоставени на ОИС в писмена форма.
Част от опозиционните съветници още в началната част напуснаха сесията, негодувайки срещу решението на мнозинството да не разисква по тема, свързана с евентуалното изграждане на малки водноелектрически централи в общината.
Съобщено бе, че е сформирана и нова парламентарна група в Общинския съвет, която ще се казва „Съюз за Сърбия“. В нея са следните петима съветници: Зоран Петров, Драгица Ангелова, Томислав Божилов, Гошко Милков и Божа Иванков. Шеф на парламентарната група ще е Зоран Петров. Напускайки сесията, новосформираната парламентарна група едновременно искаше да покаже солидарност с политическите си съмишленици от посочения политически блок в останалите общини в Сърбия, които, както заяви Зоран Петров, също напускат сесиите на тамошните общински съвети, негодувайки срещу начина на управление на Сръбската прогресивна партия и нейните коалиционни партньори.
Управляващата коалиция в парламента осъди постъпката на опозицията. Зам.-кметът Зоран Геров от трубината заяви, че опозицията се държи сякаш наближават избори.
На сесията не присъства кметът на общината д-р Владица Димитров.

***

С решение на Общинския съвет в Димитровград

Работно тяло за следене прилагането на МАП

* Даниел Димитриевич е председател, а Марина Дончева и Бобан Геров -членове.

Общинският съвет в Димитровград сформира Работно тяло за следене на прилагането на Местния антикорупционен план (МАП). В неговия състав след проведен конкурс бяха избрани Даниел Димитриевич за председател, и Марина Дончева и Бобан Геров за членове. Димитриевич спечели най-много точки в конкурса – 63. Дончева събра 48, а Геров – 39 точки. Димитриевич е магистър по транспорта и движението, Дончева е икономист, а Геров – химик.
Община Димитровград се нае с изготвянето на МАП в унисон с разпоредби в съответни закони на Сърбия, Статута на общината и предимно в съответствие със задълженията, определени с Плана за действие за преговорите на Сърбия за присъеднияването й към ЕС.
В обоснованието на решението за сформиране на Работното тяло между другото се посочва, че „общата цел на МАП е прозрачната работа на органите на местното самоуправление, обществените предприятия, ведомства и служби, чийто основател е Община Димитровград, както и за прозрачното креиране и харчене на бюджета и адекватен отговор на цивилния сектор и медиите за корупционните предизвикателства, която цел се осъществява чрез прилагане на адекватни механизми за следене на неговото реализиране, като по този начин месното самоуправление заяква устойчивостта си спрямо причинителите, които довеждат до корупцията, други неправилности и злоупотребата на обществени ресурси, съответно заякване на мощностите си за защита, представяне и осъществяване на обществените интереси на местната общност”.
Мандатите на председателя и членовете на Работното тяло приключват с изтичането на периода, за който е приет МАП-а, съответно до 2021 година, се казва в решението.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*