Истина и мерки за екологията на територията на Община Босилеград

Кръгла маса в Босилеград

“Истина и мерки за екологията на територията на Община Босилеград” бе тема на кръглата маса, която миналата седмица Община Босилеград организира в заседателната зала в сградата на общинската администрация. На срещата присъстваха представители на: общинското ръководство и общинската администрация, Публичното предприятие „Услуга”, мините „Босил метал”, „Грот”, канадската компанията „Мед голд”, представители на мини водноелектичаските централи, гражданските сдружения ГЛАС и „Еко-био-правда” от Босилеград, Сдружение „Балканка” от София, Института за обществено здраве от Враня, Публичното предприятие „Сърбияшуме“ и на Инспекцията за води от Ниш. Въпреки че са били поканени, на кръглата маса не присъстваха представители на министерствата на околната среда на Сърбия и България.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със заканодателството в облacттa на опазването на околната среда, инструменти за нейната защита и мониторинг. Модератор на кръглата маса бе Микица Василев, съветник по екология в Общинската ацминистрация в Босилеград.
В поздравителната си реч кметът Владимир Захариев призова всички инвеститори и компетентни държавни и общински органи да полагат максимални грижи за опазване на околната среда и изрази благодарност към инвеститорите, които осигуряват работа на гражданите от нашата община.
Директорът Миодраг Вукайлович и другите представители на оловно-цинковата мина „Босил метал” подчертаха, че в момента в мината са ангажирани 150 работници, че спазват всички стандарти по отношение опазването на околната среда и че отпадъчните води от флотацията не замърсяват Караманичка река и другите потоци. „Остро се противопоставяме срещу недобронамерните критики, че нашата мина замърсява Караманичка река и околната среда. В момента мината реализира пилотен проект за флотация на рудите, за което, според законите на Репубклика Сърбия не се изисква съществуването на студия за оценка на риска за влияние върху околната среда. Института за обществено здраве от Враня постоянно върши проби на водата от реките и в тях няма наличие на отровни вещества и ние вярваме на техните изследвания, понеже те са официален държавен институт. Когато започнем с официална флотация, ще изготвим студия за оценка на риска за влияние върху околната среда по всички стандарти и изисквания“, съобщиха представителите на “Босил метал”.
Техните колеги от „Грот” и „Мед голд” също запознаха присъстващите с дейностите си и мерките за опазване на околната среда, изтъквайки, че полагат големи грижи в тази насока. „Трябва да съществуват мини, понеже те осигуряват суровини за стопанството и поминък на заетите, а от друга страна те трябва да спазват всички стандарти за опазване на околната среда и ние постоянно се грижим и подобряваме условията в тази област“, каза между другото генералният директор на „Грот” Златко Драгосавлевич.
От Института за обществено здраве изтъкнаха, че редовно контролират наличието на отровни метали и други вещества в реките в Босилеградско, както и питейната вода от градския водопровод и досегашните проби в тяхната лаборатория не са показали наднормено присъствие на отровни вещества.

* Захариев подчерта, че изявлението на министъра на екологията на Р Сърбия Горан Триван по време на срещата с българския му колега Нено Димов в Димитровград, че в Босилеград ще се финансира изграждането на пречиствателна станция, не става дума за пречиствателна станция за мината в Караманица, а за пречиствателна станция на река Драговищица в местността Браиловщица в Райчиловци, в която да се пречиства замръсената вода от канализационната мрежа в града и с. Райчиловци. Той поясни, че общината отдавна е изготвила този проект и го е представила на една среща с министърката Зорана Михайлович във Враня, а след това Министерството на държавната администрациая и местното самоуправление е финансирало изработката на проектодокументите и сега остава проектът да се реализира.

От гражданските сдружения „Еко-био-правда” и ГЛАС за пореден път изтъкнаха, че Караманичка река е замърсена с отпадъчни води от флотацията на мината в Караманица и че настояват за независим мониторинг на реката и на всички подземни води в Тлъмински район. И докато поздравиха дейностите на „Грот” относно опазването на околната среда, те отправиха редица обвинения срещу директора и представителите на мината в Караманица, изтъквайки, че те не предприемат защитни мерки отпадъчните води от хвостохранилището да не замърсяват реката, която е бяла и пробите в институти в България са показали, че е налице наднормено количество на тежки метали. Те посочиха и че са събрали около 230 подписа на граждани, които са предоставили на министерството, от което търсят да предприеме мерки за защита на реката и на околната среда изцяло.
Представителите на гражданските сдружения изтъкнаха и това, че в Босилеградско вече са построени няколко мини водоелектрически централи, за които водата от реките е вкарана в тръби и изцяло е изменено речното корито. На територията на Босилеградска община е предвидено да се строят 35 ВЕЦ-ове, което ще доведе до пресъхване на реките, изтъкнаха те. От гражданските сдружения апелираха и към „Сърбияшуме”, както и към други компетентни органи, да предприемат мерки за защита на дърветата от лишеи, от които особено са застрашени горите в южната част на общината.
Димитър Куманов от Сдружението „Балканка” от София между другото посочи, че в Караманишка река и в подземните води в района има наднормени количества на отровни вещества от отпадъчните води от флотацията на мината в Караманица, от които се замърсява околната среда в Босилеградки и Кюстендилски район. Той заяви и че не вярва на изследванията, които представят министерствата на екологията на България и Сърбия и призова за независим мониторинг върху водите, почвата и въздуха на територията на Босилеградско и Кюстендилско. Куманов посочи, че и от българска и от сръбска страна в този район съществуват 5 такива мини, които с отпадъчните води от преработката на рудите са опасни замърсители.
Кметът Владимир Захариев изтъкна, че сдруженията „Еко био правда” и ГЛАС са представили редица неточни данни и информации, с което предизвикват смущения сред населението в Босилеградска община. Между другото той подчерта, че не е вярна информацията, че в общината се е увеличил броят на онкоболни и смъртността от този вид заболявания, изтъквайки, че Босилеград е сред общините, в които има най-малко регистрирани случаи на ракови заболявания и починали от рак. Кметът заяви и че не е вярна и информацията, че хората в Босилеград пият вода от водопровода, замърсена от мината в Караманица, и посочи, че водата в градския водопровод идва от Извор, който се намира на другия край на общината.
„Община Босилеград е отправила писма до всички компетентни министерства на Република Сърбия, с което се иска местните реки да бъдат контролирани от общината и да бъдат провъзгласени за защитени зони. Това означава, че на реките в Босилеградско вече няма да позволяваме да се строят мини водноелектрически централи. От 35 подадени иска за строеж на такива, досега са построени 4 и може би ще се построи само още една”, каза кметът и изтъкна, че разрешенията за изграждането на ВЕЦ-ове дава държавата, а не общината. По въпроса за лишеите по дърветата Захариев посочи, че общината от своя страна вече няколко пъти е осведомявала компетентните министерства и други държавни институции за този проблем и търсила помощ за преодоляването му, обаче до момента не са предприети никакви мерки. Той предложи на 24 март да се проведе още една кръгла маса, посветена на опазването на околната среда в Босилеградско, която съвместно да организират общината и гражданските сдружения и на нея да присъстват представители на министерствата на екологията на Република Сърбия и Република България.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*