Иван Йорданов е нов зам.-кмет на общината

XIX редовно заседание на местния парламент в Босилеград

Иван Йорданов от Милевци е нов заместник-кмет на Община Босилеград. На този пост той бе избран на XIX-ото редовно заседание на местния парламент в Босилеград. Йорданов е търговец в частен магазин в с. Милевци и вече 18 години е съветник в Общинската скупщина. След избора му, той подаде оставка като член във всички комисии и работни тела при Общинската скупщина, в които е членувал до момента. Вместо Йорданов за нов съветник от листата „Това сме ние – Владимир Захариев” бе назначен Денча Спасов от с. Горна Ръжана.
Преди избора на Йорданов съветниците констатираха прекратяването на мандата на досегашния заместник-кмет Стефан Стойков, който неотдавна бе избран за председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Кметът Владимир Захариев назначи Стойков за помощник-кмет, който ще отговаря за въпроси извън сферите на образованието, културата, информирането и служебната употреба на български език и писмо, понеже тези области са в компетенцията на Националния съвет, който той оглавява. По този начин се предотвратява възникването на конфликт на интереси.
На заседанието бе прието и първото изменение и допълнение на общинския бюджет за 2019 г., което главно касае промени на източниците на приходите за финансиране на проекта „Рода вода” и други проекти, които тази година е запланувано да се реализират в общината.
Съветниците приеха и новия Устав на Община Босилеград, който е съгласуван с измененията и допълненията на законите, решението за сформиране на Общински щаб за бедствени положения, решението за организацията и дейностите на Гражданската защита за територията на Община Босилеград и др. Местния парламент разисква и прие годишните програми и финансовите планове на организациите и ведомствата, които пряко или косвено се финансират от общинския бюджет за 2019 година, а бе дадено и съгласие на финансовите планове на всичките 37 местни общности.
На заседанието кметът Владимир Захариев запозна съветниците със заключенията от кръглата маса „Истина и мерки за опазване на околната среда на територията на Община Босилеград”, организирана неотдавна от общината.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*