Панайот Дойчинов е нов председател на босилградските пенсионери

Избрано ново ръководство на Сдружението на пенсионерите в Босилеград

Панайот Дойчинов е избран за председател на Общинското сдружение на пенсионерите в Босилеград на редовната Избирателна скупщината на сдружението, която се проведе миналата седмица. През изтеклите 4 години Дойчинов заемаше поста зам.-председател на пенсионерската организация.
На редовната Избирателна скупщината, която наброява 25-има членове, делегирани от местните организации в Босилеград и от по-големите селски центрове, бяха избрани и членове на другите управляващи органи на сдружението. Новия зам.-председател е Иван Йорданов, а секретар – Иван Евтимов. Избрани бяха и 11 членове на Изпълнителния съвет.
От новоизбраното ръководство узнахме, че досегашният председател на Сдружението на пенсионерите в Босилеград Гоне Григоров си подал оставка поради здравословни причини.
На заседнието е разисквано и положението в пенсионерската организация и е констатирано, че досегашната активност е била недостатъчна, така че новото ръководство трябва да покаже повече съпричастност към най-застрашените от бедност пенсионери в общината и да организира редица хуманни инициативи с цел осигуряване на материална и финансова помощ за тях.
Скупщината взела решение да се поискат точни данни от Фонда за пенсионно и инвалидно осигуряване с цел уточняване броя на пенсионери в общината. На заседанието е констатирано, че общата сума, която всеки месец се изплаща за пенсии в нашата община, възлиза на 40 милиона динара и че пенсиите представляват основен приход за голям брой семейства в Босилеградско.
Също така е договорено ръководството на сдружението в бъдеще по-активно да се включи в организирането на културни инициативи, екскурзии за своите членове и да засили сътрудничеството с пенсионерското сдружение в Цариброд и със сдруженията от съседните общини, включително и с колегите си от Кюстендил и Крива паланка.
На Изпълнителния съвет е наложено в близкото бъдеще да изготви конкретна програма за реализация на заплануваните дейности.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*