Републиканско съревнование по бълагрски език и езикова култура

В Цариброд миналата събота се проведе републиканско ученическо съревнование по български език и езикова култура. Участваха ученици от основните и средните училища (гимназиите) в Цариброд и Босилеград, както и ученици от основното училище в с. Звонци, Бабушнишка община.

В царибродското основно училище „Христо Ботев” по случая бе изнесена кратка културна програма. Към учени­ците-състезатели се обърнаха директорът на училището Катарина Симеонова, както и председателят на Нацио­налния съвет на малцинството ни Стефан Стойков.

Според регламента на Министерството на образова­нието на Сърбия за спечелване на първо място трябваше да се съберат 19 или максималните 20 точки. За второ място бяха необходими 17 или 18, а за трето – 15 или 16 точки.

В категорията на учениците от пети клас на основното училище с най-добри резултати бяха: Стефан Жижов от Боси­леград и Яня Андонова от Цари­брод с по 18 спечелени точки. Точка по-малко спечели Крис­тина Гоцева от Цариброд.

При учениците от шести клас на основното училище Милян Цеков от Босилеград спечели 16 точки, докато учениците от същия клас Ясмина Митова, Кристина Арсова и Михайло Иванов, и тримата от Боси­леград, спечелиха по 15 точки.

Когато става дума за учени­ците от седми клас, първа бе Андрияна Илиева от Боси­леград с 18 точки. Останалите състезатели от този клас бяха далеч зад нея.

Ученичката от най-висшия клас на основното училище (осми) Милица Александрова от Босилеград спечели най-много точки – 15. Съучениците й от Босилеград Димитър Григоров и Стефан Костов спечелиха по една точка по-малко от нея.

В категорията на учениците от първи клас на средните училища най-добри знания по български език и езикова култура проявиха децата от Босилеградско – Миляна Николова (16 точки), Андрияна Владимирова и Димитър Стойнев (по 15).

При второкласниците Дария Гьошева от Цариброд спечели 17 точки, Стефан Стоилков от Босилеград – 15, а Кристиан Иванов, също от Босилеград – 14.

При третокласниците най- добри бяха: Бояна Костова от Босилеград с 18 спечелени точки, Георги Котев от Цари­брод събра точка по-малко, докато Деян Стаменов, също от Цариброд, спечели 16 точки.

При учениците от четвърти клас на средните училища най- добре се представиха боси­леградчаните – Мартина Мила­нова спечели 18 точки, а Стефан Митов две точки по-малко.

Националният съвет на малцинството ще награди с парични суми учениците, които са спечелили втори и трети мяста. Както вече казахаме, до първото място не успя да се добере нито един участник в съревнованието.

Нека да отбележим, че в съревнованието взеха участие, но извън официалната сърев­нователска конкуренция, ученици от великотръновското училище „Димитър Благоев”, които с група свои преподава­тели гостуваха на училището „Христо Ботев”.

Официални организатори на съревнованието са Минис­терството на образованието на Сърбия и Матицата на бълга­рите в Сърбия с подкрепата на Националния съвет на българс­кото малцинство в Сърбия.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*