ОБЩИНАТА ЩЕ НАСТОЯВА ДА ИЗТЕГЛИ ВЪЗМОЖНО ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ НИП

Пресконференция на кмета на Царибродско д-р Владица Димитров

Кметът на Царибродска община д-р Владица Димитров тези дни събра журналисти с цел да ги запознае с дейностите, които общината предприема по случай оповестения Национален инвестиционен план (НИП), за който в предстоящия период от няколко години ще бъдат заделени между 10 и 12 милиарда евро.

В самото начало на пресконференцията първият царибродчанин наблегна, че към обществеността се обръща изключителено в качеството си на кмет, а не и като партиен лидер на общинско ниво. От 20-минутното му изказване посочваме следните акценти: Местното самоуправление е сформирало тим, в чийто състав са инженерите от различни области Слободан Антов, Бобан Петров, Васка Джокич и Саша Марков, юристките Бригита Тошева и Наташа Каменова и икономистите Даниела Глигорова и Саша Манчев. Кметът каза, че в тима може би ще постъпят и други лица, стига да са комептентни и да искат да се ангажират по въпроса. Приоритетите ще са водоснабдяването и канализационните мрежи в града и в селата. От първично значение за получаване на средства от НИП ще са проектите. Коя среда ги има налице, тя ще има превъзходство. Кметът каза, че средства за инвестиции ще получават не среди, които са най-големи, съответно с най-голям брой жители. По въпроса предпочете да се изрази ефектно и метафорично: „Средствата няма да се заделят по хубост, а всичко ще зависи от факта дали съществуват проекти или не.” В Царибродска община един от първите проекти, за реализиране на който ще се търсят средства от НИП, ще е изграждането на водопровод в с. Поганово, тъй като за него вече съществува изготвен проект.

Царибродска община, както впрочем и останалите общини и градове в Сърбия, които се стремят да теглят средства от НИП, ще имат задължението да заделят средства за изготвяне на проектите, за плащане на надзорните съвети, но с 5 до 20 на сто ще участват и в самото реализиране на всеки отделен проект. „Да заделим, примерно, 10 на сто общински средства за изграждане на водопровод в с. Поганово, съответно – 2, 8 милиона (проектът общо възлиза на 28 млн. динара), мисля, че това е реална, осъществима опция за общината”, коментира Димитров. В местното самоуправление ще настояват с помощта на средства от НИП да се реши проблема с водоснабдяването предимно в селата в районите на Висок и Забърдие, добави той, посочвайки конкретни села в тези райони, които имат проблеми с водоснабдяването – Сенокос, Моинци и др.

Особено внимание ще се обърне към проучването на източниците на питейна вода, след това към въпроса какво е състоянието на съществуващите водопроводни мрежи, дали някъде е нужна реконструкция, колко потребители имат водомери, а колко са се привързали към мрежите незаконно и т.н. „Всички потребители занапред ще трябва да имат водомери и това ще е един от приоритетните въпроси, които ще трябва да решим, тъй като най-напред трябва да знаем точната цифра колко вода реално се изразходва, като в този случай ще можем да изчислим точно и какви са загубите на водата в самата мрежа”, подчерта кметът. Един от приоритетите ще е и изграждането на нова пречиствателна станция за отпадъчни води. Настоящата в с. Белеш вече не е годна употреба, опцията да се ремонтира е отпаднала, но с помощта на ЮНДП се изготвя проект за изграждане на нова станция, който би трябвало да бъде готов до края на настоящата година.

Една от целите ще е и тази с помощта на средства от НИП в самия град в областта на водоснабдяването да се подменят всички стари и износени тръби, включително и азбестовите, и да се сложат нови от съвременен материал. Що се отнася до канализационните мрежи в общината, горепосоченият тим между другото ще има задача да изготви подробен анализ на състоянието на мрежите, каза Димитров и добави, че местното самоуправление в момента изготвя кадастър на канализационни мрежи в територията на Царибродско, след което ще се съзират важни сведения, отнасящи се до това: колко домакинства са привързани към мрежата легално, колко нелегално, има ли места, където в мрежите прониква атмосферна вода и др. На базата на този кадастър ще се присътпи към изготвянето на хидравличен модел, с който ще се съзират проблемите в канализационната система, след което това проучване ще представлява основата за изготвяне на проект за репарация и реконструкция на канализационната система и канализационния колектор, сподели кметът. Той заключи, че Царибродско ще се старае да изготви възможно повече качествени и реални проекти, с които да кандидатства за получаване на средства от НИП и, както предпочете да се изрази, „абсорбира възможно повече средства от него.” По въпроса за средствата, които за целите ще трябва да се отделят от общинския бюджет, изрази становището си, че „няма да са проблематични”.

Б. Димитров

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*