„МАКСА” ТЪРСИ ОЩЕ ПАРИ, ОБЩИНАТА НЕ ДАВА…

Пак проблеми с превозвача в територията на Царибродско

Проблеми от това естество има не само Царибродско, но и в други по-малки среди в страната, оцени кметът на Цариброд д-р Владица Димитров

Предприятието „Макса турс” от Пирот, което поддържа рейсови линии в територията на общината, неотдавна поиска с Община Цариброд да сключат анекс към съществуващия договор, с който фактически да получи още средства за услугите си във вид на субсидии.

На последното заседание на Общин­ския съвет в Цариброд на предприятието бе отговорено отрицателно. След този отговор между транспортното предпри­ятие и Община Цариброд най-вероятно ще бъде преустановен договора за поддъ­ржане на рейсовите линии.

Кметът д-р Владица Димитров сподели пред медии, че в случай на отменяне на договора, общината може да се озове в сериозен проблем през следащите три месеца, съответно – до задвижването на процедура за обще­ствена поръчка с елементи на концесия за нов превозвач в територията на общи­ната. Той припомни, че преди известно време бе прекратен договора с още едно предприятие, което също търсеше допъ­лнителни средства за оказаните услуги и добави: „Трябва сега да размисляме как да намерим решение за следва­щите три месеца. По въпроса трябва да размисля и общинският инспектор по транспорта, както и службата за обще­ствени поръчки. Дали общината ще излезе с нова обществена поръчка за идните три месеца или пък ще пред­приемем други мерки, остава да видим. Съществено в цялата процедура е и това как от проблема да се отървем в съответ­ствие със законовите решения”.

Кметът сподели, че общинското ръко­водство е все по-недоволно от превозните средства на превозвачите и добави: „Факт е, че превозвачите търсят все повече пари, а ние изпитваме все по-малко удовлетворение от превоза и по-кон­кретно от превозните им средства. Ние точно знаем какво искаме – превозвачите да имат нови автобуси, които между другото да са климатизирани. От другата страна превозвачите гледат да печелят възможно повече пари. Без оглед колко пари сме готови да отделим за транспорта, т.е. за превозвачите, не съм сигурен, че ще бъдем интересни за който и да е превозвач, който има нови авто­буси и е готов да ги ползва тук. С други думи казано, едва ли някой от по-сериоз­ните превозвачи ще бъде готов да се яви на обществената поръчка, която обяви общината.”

Димитров сподели, че ситуацията е доста неприятна и заключи, че проблеми от това естество има не само Цари­бродска община, но и други по-малки среди в страната.

Нека да припомним, че само преди няколко седмици транспортното пред­приятие „Йеремич” от Ниш се оттегли от договора, който имаше с Община Цариброд, тъй като не му беше зачетен иска да получи повече средства от общинската хазна за субсидиране на превоза. Същите условия, които имаше „Йеремич” междувременно прие пред­приятието „Макса турс”, но се оказа – за кратко.

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*