Третата окончателна фаза на проекта „Рода вода“

Босилеград

В ход е реализацията на третата окон­чателна фаза на проекта „Рода вода”, с чиято реализция ще се осигури каче­ствено водоснабдяване на жителите на Босилеград и околните села. Третата фаза включва изграждането на нов водо­провод с дължина 8 километра от извора в местността Рода в Милевска планина до града. Изпълнител на работите е публич­ното предприятие „Услуга”, чиито екипи до момента са монтирали около 2 кило­метра от главния водопровод.

Кметът Владимир Захариев изтъква, че са осигурени необходимите финан­сови средства за цялостна реализация на проекта, който е планирано да приключи до 1 август следващата година.

– Общината обезпечи необходимите 320 хиляди евро за реализация на третата окончателна фаза – 150 хиляди евро осигурихме чрез проект от Европейските инвестиционни фондове, 150 хиляди ни отпусна републиканското правителство чрез Дирекцията за водите към Мини­стерството на селското стопанство, а останалата част се финансира от общин­ската хазна. Изказвам голяма благодар­ност към председателя на Изпълни­телния съвет на СНС и кмет на Община Уб Дарко Глишич, който ни съдейства за срещата с министъра на селското стопан­ство Бранислав Недимович, лично на министъра, както и на Републиканската дирекция за водите, каза Захариев.

Изграждането на новия водопровод от Рода започна през 2007 година и в рамките на първите две фази бе построен каптаж в планината за улавяне на водата от извора, изградени бяха резервоари в града и е прокарана една част от новата водопроводна мрежа. Общината вече закупи необходимите пластмасови тръби за водопровода, както и специализиран багер за копаене на канали в труднодостъпни места и ги предостави на публичното комунално предприятие „Услуга”.

За реализация на проекта, с който ще се осигури трайно и стабилно водо­снабдяване на жителите на Босилеград и околните села, общината от своя страна е осигурила всички удостоверения и други актове, необходими за реализацията на проекта.

– Искам да благодаря и на собствени­ците на парцелите, през които минава новия водопровод, понеже всички те безвъзмездно позволиха през имотите им да бъде прокарана мрежата, изтъкна още Захариев.

Кметът посочи и че с прокарването на новия водопровод от Милевска планина ще бъде решен и дългогодишният проблем с редовното водоснабдяване на жителите в босилеградския квартал Добри дол. В този квартал ще се изгради нова водопроводна система, която ще бъде свързана към новия водопровод за Босилеград от местността Рода в Милевска планина, с което ще се осигури редовно водоснабдяване на жителите на Добри дол.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*