ИНИЦИАТИВА СТАРОТО ИМЕ НА ГРАДА ДА СЕ ВЪЗВЪРНЕ НАПЪЛНО

На последната сесия на ОС в Цариброд

dav

На състоялата се преди броени дни сесия на Общинския съвет в Цариброд съветниците приеха решение за задвижване на иници­атива да се извършат изменения в Закона за териториалното устройство на Р Сърбия и на града, общината като цяло, както и на кадастралната община Димитровград, да се възвърне старото название Цариброд.

Решението ще бъде предоставенo на Мини­стерството на държавната администрация и местното самоуправление, което трябва да изготви проекторешение на посочения закон, като в него да внесе названието Цариброд, а заличи названието Димитровград. Очаква се до края на настоящата година Народната скубщина на Р Сърбия да приеме проекторе­шението с посоченото изменение, след което Димитровград и официално ще се преименува в Цариброд.

Нека да припомним, че през изминалите няколко месеца бе прилаган, както го нари­чаха определени местни политици, „компро­мисен модел”, като на сръбски език името на града бе Димитровград, а на български език – Цариброд. Обоснования във връзка със значението да се промени името на града, съответно да се върне старото му и традици­онно название, на сесията изнесоха кметът на общината д-р Владица Димитров и председа­телят на Общинския съвет Зоран Гюров.

Представители на СПС в Общинския съвет се въздържаха от гласуване с обоснование, че по време на проведеното непосредствено преди сесията на общинския парламент заседание на съответния общински орган на партията, се стигнало до извода, че във волята на членовете на партията и гражданите на общината като цяло нищо не се е променило относно становището им по въпроса за назва­нието на града от провеждането на референ­думите отпреди години до днес.

Останалите съветници (общо 22-ма) вдиг­наха ръка за промяната, включително и пред­ставителят на групата граждани „Цариброд, мисли свободно” Александър Васов, който бойкотираше няколко сесии на Общинския съвет, но този път се озова в залата и в речта си изрази положителното си становище по въпроса.

Съветниците от „Съюза за Сърбия” не присъстваха и на тази сесия на парламента, макар че, както разкри председателят на Общинския съвет Зоран Гюров, той ги приканил да дойдат и гласуват за промяната на названието на града, обаче те му казали, че подкрепят названието Цариброд, но на сесията не могат да дойдат, за да не навредят на интересите и политиката, която води коали­цията им.

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*