XXIV редовно заседание на местния парламент в Босилеград

Приет общинският бюджет за 2020 година

На XXIV си редовно заседание, което на 20 декември се проведе в заседателната зала на общинската администрация, местният парламент в Босилеград прие бюджет 2020, който възлиза на 721 952 119 динара. Бе изтъкнато, че за 47-те проекта, които е планирано да се реализират със средства от общинския бюджет догодина, са предвидени около 148 милиона динара.

Преди приемането на бюджета за следващата година съветниците разгледаха и приеха петото изменение и допълнение на тазгодишния бюджет. Без много дискусии местният парламент прие Програмата в областта на социалните грижи за следващата година, Програмата за защита на околната среда за периода от 2020 до 2029 година, първото изменение и допълнение на Плана за генерална регулация на Община Босилеград, както и решението за изготвяне на второ изменение и допълнение на Плана за генерална регулация, измененията и допълненията на решението за общински комунални такси, решението за такси за временно пребиваване на територията на общината, решението за сформиране на Съвет за здравеопазване и др. На заседанието бе дадено съгласие за програмите за работа и финансовите планове през 2020 на публичните предприятия „Услуга”, Ветеринарна амбулатория ”Босилеград” и „Предприятието за строителни площи и пътища”, както и на програмите за работа и финансовите планове през 2020 г. на Спортния съюз на Община Босилеград, Културния център „Босилеград” и Народната библиотека „Христо Ботев”. Общинският съвет прие и измененията във финасовите планове за 2019 г., както и тези за 2020 г. на Общинската администрация, Общинския съвет, кмета на общината и на Общинската скупщина. По точката „въпроси и предложения” помощник-кметът Стефан Стойков и кметът Владимир Захариев между другото говориха и за актуалното положение в областта на стопанството в общината и за причините за закриването на текстилните заводи „Кентаур” и „Викантекс”, които само след една година напуснаха Босилеград. „Трябва да сме наясно, че вече няма комунизъм и че инвеститорите се управляват единствено от печалбата, така че, ако нямат печалба, те напускат и търсят нови пазари с по-евтина работна ръка. Общинското ръководството ще продължи да търси и привлича нови инвеститори и затова планираме много скоро да организираме една кръгла маса в Босилеград, на която ще поканим инвеститори и ще им представим нашите стопански потенциали и условия за откриване на цехове.“ каза кметът Владимир Захариев. От трибуната той заяви, че наскоро се очаква да бъде продадено някогашното обществено предприятие „Напредък”, за което държавата е определила цена от 52 милиона динара. Между другото, кметът подчерта, че в момента в Босилеград е започнала реализацията на два големи проекта изграждане на фасада на обекта на централното основно училище и доизграждане на спортната зала. Той изтъкна още, че и след договорите на общинското ръководство с компетентните държавни институции босилеградският Здравен дом ще продължи да работи като самостоятелна здравна институция. Захариев благодари на всички публични предприятия „Услуга”, Ветеринарна амбулатория ”Босилеград” и „Предприятието за строителни площи и пътища”, както и на Спортния съюз на Община Босилеград и на всички, дали огромен принос за успешна реализация на редица проекти през 2019 година. Итози път заседанието бе излъчвано пряко по Радио Босилеград.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*