Студентите от Сърбия се освобождават от такси за обучение в български държавни училища

Българското правителство прие постановление, с което се освобождават от такси всички студенти от Сърбия, приети в българските държавни висши училища по актове на Министерския съвет. Постановлението касае и студентите от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония и Украйна. До момента студентите заплащат такса за обучението си като български граждани, освен ако с конкретната държава, чиито са граждани, няма двустранна договореност за освобождаване от такива такси за обучение.

С промените в постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации се предвижда безусловното предоставяне на стипендии в размер на 240 лв. през първата година на следването на приетите студенти от Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия, съобщиха от българското правителство. Изменението ще обхване новоприетите студенти за учебната 2020/2021 г. Другото облекчение за кандидат-студентите, което се предвижда, е те да могат да подават документи и да участват в класиране и чрез интернет базиран портал. Дава се възможност, когато в образованието на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности, вместо нея за балообразуваща да бъде взета оценката от държавен зрелостен изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положен тест по български език. Това ще важи за кандидат-студенти, които през последните три години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища.

С. Бойкова

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*