Навременните мерки на Общинския щаб дадоха резултати: В Цариброд и по-нататък без Ковид-19

Коварният вирус Kовид-19 засега го няма в Цариброд, което несъмнено е в резултат на навременните мерки, които предприе кметът на общината д-р Владица Димитров със сътрудниците си от Общинския щаб за извънредни ситуации.

В много отношения Царибродска община бе първа в Сърбия при приемането и прилагането на редица предпазни мерки, които, сега май това красноречиво се очертава като голям бенефит, дадоха резултати относно евентуалното разширяване на вируса в общината.  Така например в самото начало на кризата общината задели средства на местния Здравен дом, като това ведомство веднага се сдоби с комплектен пакет от средства за предпазване от вируса – маски, ръкавици, дезинфектанти, защитни костюми…

Единствено в Царибродска община въз основа на препоръката на Общинския щаб хората, пристигнали от други среди в Сърбия по време на кризата, са длъжни да бъдат в домашна изолация. За тези, които са пристигнали от чужбина, тази мярка вече налагаха разпоредбите на републиканските органи.

Нека да припомним, че Община Цариброд бе първата в страната, която през пръвите два дена на извънредното положение закри вратите на почти всичко – библиотеката, галерията, гостилничарските обекти, букмейкърските пунктове (сръб. кладионице), фризьорските салони… И наистина, докато по медиите слушахме как републиканските органи са взели решение да се закрят, примерно, гостилничарските обекти, в Царибродска община те вече бяха закрити много по-рано. Или, след като на републиканско ниво бе взето решение да се закрият букмейкърските пунктове, те в Цариброд вече бяха заключали вратите си. Общината „надпревари” останалите среди и републиката като цяло и по отношение на откриването на т. нар. „ковид-амбулатории”, съответно – кагато на ниво на Сърбия бе взето такова решение, в местния Здравен дом вече беше приспособена част от сградата за тази цел, т.е. бе превърната в такава амбулатория.

Онова, което особено впечатлява, е решението (заповедта) на Общинския щаб за извънредни ситуации в Цариброд местните магазините да работят по системата на гишета или пунктове. По този начин навреме е предотвратена възможността „невидимят враг”, наречен коронавирус, да навлезе в магазините, в който случай не само би било нарушено здравословното състояние на населението, но би било нарушено и снабдяването му с продоволствия, което несъмнено би предизвикало определена доза паника, която в тези условия никак не е желателна. Репортерската ни проверка показа, че в условията на извънредното положение купопродажбата в царибродските магазини се провежда съвсем гладко по този начин, особено ако се има предвид, че и климатическите условия се промениха, респективно – стигна пролетта и по-топлото време.

Нека да напомним и за решенията на местното самоуправление на гражданите да раздават безплатно предпазна маска (евентуално и две или повече, което зависи от случай до случай), след това за решението да се върши дезинфектиране на тротоарите, пространството пред входовете на Здравния дом, коридорите, стълбищата и парапетите в сградите и др. Дали Царибродска община бе първата в страната, която сформира местна Служба за помощ и подкрепа в републиката, това не можем да твърдим със сигруност, но е факт, че такава една служба в общината (която оказава подкрепа предимно на царибродчани над 65 години при снабдяването им с основни битови стоки) профункционира много рано, т.е. в самото начало на епидемиологичната криза.

В заключение бихме изтъкнали, че в резултат на добрите и навременни мерки на ръководството на Царибродска община начело с кмета Димитров, респективно далновидността им при анализирането и вземането на решенията, и населението на общината сега изпитва сигурност, което е много важно в това трудно време не само в икономическо и социално, но и в психологическо отношение.

Б. Димитров

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*