Сесия на ОС в Цариброд

Фото: Стефан Павич

В Цариброд на 24 април заседава Общинският съвет, но не както досега в залата в сградата на местното самоуправление, а в салона на местния Център за култура при спазване на всички предпазни мерки, заради пандемията от коронавируса.

Кметът на общината д-р Владица Димитров оцени събитието като антологическо, предвид мястото и условията, в които се провежда. Сподели обаче и опасението си, че това може би няма да е единствената сесия на местния парламент, която ще се проведе на това място и по такъв начин.

Най-важните решения на Съвета се отнасяха до взимането на кредит на стойност 44, 5 милиона динара за завършване на започнатите проекти в общината – асфалтирането на малките улички и сокаци в крайградските селища Лукавица, Белеш и Желюша, както и завършване на главната улица в крайградското село Гоин дол. За тази цел ще са необходими още 30 милиона динара, докато за започнатата дейност по инсталирането на видеонаблюдение ще бъдат необходими още 14, 5 милиона динара. Именно за посочените два проекта ще се взима такъв кредит. В речта си кметът Димитров напомни, че общината и по-рано е взимала кредити (два през изминалите пет години) и не е имала проблеми с изплащането им. Една от приоритетните цели за взимането на кредита е да не се стигне до застрашаването на ликвидността на бюджета.

В унисон с решението за взимане на кредита е извършен и ребаланс на бюджета за настоящата година. Обстоен анализ на бюджета в двете му части (възлизащи на около 800 милиона динара) ще бъде направен по-късно, а засега е намерено соломоновото решение в приходната му част – раздела приходи от продажба на площи в полза на общината от 60 да се свалят на 15, 5 милиона динара, следователно със стойността на взетия кредит от 45, 5 милиона динара да се наваксат заплануваните приходи (които със сигурност няма да бъдат реализирани поради пандемията) в посочения раздел.

На сесията бе казано, че приходите от таксата за ползване на пункта за камионите в граничния преход „Градина” от началото на епидемиологическата криза рязко са секнали – по едно време са възлизали само на около 30 на сто от стандартните, докато през последните дни се забелязва стойността им вече да достига 50 на сто. Местното самоуправление в бюджета за 2020 година предварително изчисли вливане на по-голям процент приходи от този източник. В нормални условия от него се инкасират около 400 милиона динара, които на две еднакви части разделят местното самоуправление и предприятието „Комуналац”.

Нека да отбележим, че кметът Димитров на сесията даде изчерпателен отчет за мерките, които са предприети в общината по време на извънредното положение, за които и нашата медия информираше нееднократно.

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*