Стефан Стойков участва в Обществения диалог за стратегията на развитието на образованието в Сърбия до 2030 г.

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков участва в Обществения диалог по Предложената стратегия за развитие на образованието в Сърбия до 2030 г., който в Белград организира Министерството на човешките и малцинствени права и обществен диалог.

Министърката на човешките и малцинствени права и обществен диалог Гордана Чомич заяви на срещата, че децата, които през 2030 г. ще тръгнат в първи клас, все още не са родени и ние днес работим за тях. Децата, които ще завършат тогава гимназия, днес са в пети клас, а тези които ще се дипломират във факултетите, тази година ще завършат основното си образование. Тя посочи, че няма по-ярък пример, въз основата на който ще покажем, че Министерството на образованието, науката и технологичното развитие е инструмент за развитието на Сърбия.

По същия начин и Министерството на човешките и малцинствени права и обществен диалог е инструмент за националните съвети и гражданите, чиито интереси се защитават от националните съвети, както и за дискриминираните, забравените, тези без права или с фиктивно право, т. е. на всички, които живеят в несправедливост и неравенство. „Само ако имаме диалог за образованието, тогава инвестираме в развитието на Сърбия, защото тук не става въпрос само за качеството на образованието, което националните малцинства трябва да имат, но и за нашето съвместно развитие», каза Чомич.

По време на дискусията първият вицепремиер и министър на образованието, науката и технологичното развитие Бранко Ружич изтъкна, че намерението на всички министри в правителството е да изграждат всеки важен стратегически документ заедно по приобщаващ начин. „Що се отнася до правата на националните малцинства, едно от най-важните е запазването на културната им идентичност, преди всичко образованието и достъпа им до образование. Важно е да оставим възможно най-широка рамка в тази стратегия, за да можем през 2030 г. да продължим да подобряваме този много важен сегмент от нашата образователна система” подчерта Ружич и добави, че Министерството на образованието науката и технологичното развитие работи усилено за подобряване на достъпа и качеството на образование за принадлежащите към националните малцинства.

Във встъпителната част на срещата към присъстващите се обърнаха и депутатът Муамер Бачевац, председател на Комисията за човешки и малцинствени права и равенството между половете, Надиа Чук, заместник-шеф на мисията на Съвета на Европа в Белград, и Борче Величковски, председател на Координацията на националните съвети.

Председателят на нашия Национален съвет Стефан Стойков в изявлението си за „Ново Братство” каза, че в дискусията си на срещата изтъкнал, че за създаването на качествени условия за образованието на българското малцинство е най-важно да се осигурят преведени учебници за всички класове в основното училище и гимназията, както и съответни учебници, работни тетрадки и други учебни помагала за децата в детските градини. Също така от особено заначение е и осигуряването на качествени кадри, с каквито в момента разполагат училищата, но трябва постоянно да им се предоставя възможност за професионално усъвършенстване.

„Поздравявам инициативата за организиране на Обществен дебат за стратегията за развитие на образованието в Сърбия до 2030 г., понеже по този начин се настоява да се създадат качествени условия за образование на подрастващите поколения, които тепърва ще бъдат родени”, подчерта Стойков. По време на Обществения диалог Стойков имал и отделна среща с първия вицепремиер и министър на образованието, науката и технологичното развитие Бранко Ружич, на която са разисквани конкретни въпроси относно подобряването на условията за обучение на българското малцинство.

„Отправих покана до министъра, доколкото тогава позволяват епидемиологичните условия, да посети Босилеград на 24 май Св. Св. Кирил и Методий Деня на българската култура и просвета и на славянската писменост, който от 2019 година и в Сърбия се чества като държавен празник и Ден на славянската писменост и култура”, изтъкна председателят на НС на българското малцинство в Сърбия.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*