VII-ма редовна сесия на ОС в Босилеград

На VII-мата редовна сесия на местния парламент, която миналата седмица се проведе в заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград, съветниците приеха докладите за работа и финансовите отчети за 2020 г. на институциите и организациите, които директно или индиректно ползват средства от общинския бюджет

Бяха приети докладите за работа и финансовите отчети на Народната библиотека „Христо Ботев”, Културният център „Босилеград”, Здравния дом, Основното училище „Георги Димитров”, Гимназията, Детската градина „Детска радост”, ученическото общежитие, ОО на Червения къст, Центъра за социални дейности, пенсионерското сдружение, Сдружението на пчеларите „Радилица”, Ловното дружество „Сокол”, туристическата организация, сдруженията „Драговищица”, „Глас на жените” и др.

Приети бяха и докладите за работа и финансовите отчети на: Общинската скупщина, Общинската администрация, кмета, Общинския съвет, Общинската скупщина и на Спортния съюз на Община Босилеград, както и на публичните предприятия „Услуга”, Ветеринарна амбулатория „Босилеград” и Публично предприятие за строителни площи и пътища на Община Босилеград и др.

Общинският парламент прие: Оперативен план за защита от наводнения от водите от втора категория за 2021 година, Местен план за управление на отпадъците, Местен план за регистър на източници на замърсяване на околната среда за 2021 година и Решение за категоризация на общинските пътища и улици на територията на общината. Съветниците сфoрмираха и Комисия за провеждане на конкурси за избор на директори на публичните предприятия, чийто основател е Община Босилеград, решения за освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на надзорните съвети в публичните предприятия, както и решения за обявяване на конкурси за избор на директори на публичните предприятия „Услуга”, Ветеринарна амбулатория „Босилеград” и Публично предприятие за строителни площи и пътища на Община Босилеград.

Народните представители освободиха от длъжност досегашния изпълняващ длъжността директор на Туристическата организация на Община Босилеград Миодраг Якимов и за директор на ведомството назначиха Ивана Миланов, магистър по туризъм от Босилеград. Мандатът на директора е 4 години. И този път сесията на местния парламент бе предавана пряко по „Нова Радиотелевизия Босилеград”.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*