Делегация на Националния съвет на среща с българския посланик Петко Дойкoв

По покана на посланика на Република България в Сърбия Петко Дойков бе организирана среща с ръководството на Националния съвет на българското национално малцинство в посолството в Белград.

В състава на делегацията бяха Стефан Стойков, председател на НС на българското национално малцинство в Сърбия, Славица Васов, зам.-председател на НС, и Ангел Йосифов, председател на Изпълнителния съвет, а основателно отсъства Страшко Апостолов, също зам.-председател на НС. Стойков оцени срещата като изключително важна и изрази надежда тя да бъде ползотворна и да засили сътрудничеството между посолството и официалните институции на Р България с Националния съвет, като единствен официален и легитимен представител на българското национално малцинство в Сърбия.

В изявлението си за нашия вестник той посочи, че делегацията на НС е запознала посланика с досегашните дейности в четирите области, за които Съветът има прерогативи образование, култура, информиране и служебна употреба на българския език и писмо. Срещата имаше за цел и набелязване на конкретни задачи, по които НС и посолството да работят заедно и да създават по-добри условия за българското национално малцинство. Той изтъкна, че един от приоритетите на НС е от следващата учебна година да се повиши изучаването на български език в детските градини в Босилеград и Цариброд и във връзка с това НС ще направи превод на съответни учебници и работни тетрадки, които изберат самите ведомства.

„Разисквахме и въпроси, свързани с превода и печатането на учебници на български език за първи, втори, пети, шести и девети клас, според новите учебни програми на Министерството на образованието на Р Сърбия, а запознахме г-н Дойков и с конкурса за набиране на преводачи. Помолихме го за съдействие при МОН на Р България, за да могат с конкурса да бъдат запознати и преводачи от България, а всичко с цел осигуряване на качествени преводи. След приключването на този, ще бъде обявен нов конкурс за преводачи на учебници за трети, четвърти, седми и осми клас, както и на част от учебниците за десети и единадесети клас, които се намират в каталога на учебниците, одобрени от Министерството на образованието на Р Сърбия”, подчерта той.

„Що се отнася до образованието, посочих и това, че във всички класове в основното училище и в гимназията в Босилеград има по една паралелка, в която обучението се провежда изцяло на майчин български език, за което най-големи заслуги имат кметът Владимир Захариев, директорите на училищата и самите учители. Преди началото на всяка учебна година те разговарят с родителите и ги запознават със значението и предимствата на обучението на майчин български език, което резултира със сформирането на паралелки, в които децата се учат изцяло на български.

За разлика от Босилеград, в Цариброд такива паралелки има само в гимназията”, каза Стойков и добави, че се надява това да се промени и в бъдеще и в царибродското основно училище да има паралелки с обучение на български език. Той каза, че НС ще направи всичко необходимо да се създадат условия за откриването на такива паралелки в ОУ в Цариброд и подчерта, че училищата и в Цариброд и в Босилеград разполагат с достатъчно качествени кадри, които могат успешно да провеждат обучението, както на български, така и на сръбски език.

Запознахме посланик Дойков, че НС от септември ще започне подготовка за печатане на нови христоматии по български език от 1 до 12 клас и го помолихме България да ни съдейства за изготвянето на притурки по българска история, география, изобразително изкуство, музика, както и за учебниците Околен свят и Природа и общество за началните класове. Също така го запознахме, че НС със съдействието на Матицата на българите в Сърбия и Министерството на образованието на Р Сърбия ежегодно организира Републиканско състезание по български език и литература.

Стойков заяви, че делегацията е посочила и всички дейности на НС в областта на културата, която, както изтъкна, е на високо равнище, особено в общините Цариброд и Босилеград. „Изтъкнахме мероприятията, които се организират по повод отбелязването на значими дати от българската история и други културни събития, с които се цели да се опазва и тачи нашата българска култура, традициите и обичаите. „Що се отнася до информирането на майчин български език, никак не може да се говори за медийна тъмнина на малцинството, понеже съществуват редица електронни медии и вестник „Ново Братство”, а очаква се наскоро да стартира и излъчването на информационно предаване на български език по Радио-телевизия Сърбия.

Напомнихме, че през 2015 г., съгласно законите за информирането общините Цариброд и Босилеград загубиха правото си да бъдат основатели на медии, а по това време не съществуваше и Издателство „Братство”. След това „Радио-телевизия Цариброд” се приватизира, а НС стана основател на „Нова Радио-телевизия Босилеград” и сформира ново издателство и нова печатна медия „Ново Братство”. Междувременно бяха открити и няколко интернет портала, телевизии, печатни медии на български език”, изъкна той. Стойков подчерта, че са осведомили посланика и за дългогодишните проблеми на Издателство „Братство” и че неотдавна НС е изпратил писмо до Министерството за човешки и малцинствени права и обществен диалог, от което очаква да се застъпи за решаването на проблема.

Председателят на НС посочи още, че по отношение на служебната употреба на български език в администрацията е пояснил, че в Общинската администрация, училищата, съда, полицията, Здравния дом и в други институции в Босилеград се издават документи на български език. Миналата година в Босилеградска община са поставени 150 двуезични табелки с географски топоними на регионалните пътища, както и табелки с названия на улици и населени места. Със съвместен проект, който общината реализира с Министерството на държавната администрация и местното самоуправление на Р Сърбия, а тази година ще бъдат сложени още 700 такива табелки. „Казах, че НС се застъпва слагането на табелки и в Цариброд, както и за издаването на двуезични документи, както в Цариброд, така и във всички други общини в Сърбия, съгласно важещите закони за служебна употреба на езика и писмото”.

В разговорите докоснахме и въпроса за предстоящото преброяване на населението в Сърбия, което ще се проведе през следващата година. „За нас това представлява изключително важен въпрос. Според официални данни в момента в Сърбия има около 20 хиляди българи, но свободно мога да кажа, че има няколко пъти повече и имаме задачата да мотивираме нашите сънародници да вземат активно участие в преброяването и да се регистрират като българи”, подчерта Стойков.

„Запознахме посланика с факта, че съгласно финансовите възможности, НС подкрепя всеки един иск на институции, неправителствени организаци, медии и частни лица за реализация на проекти, инициативи, мероприятия и други събития“, изтъкна Стойков и добави „В разговорите посочихме и че благодарение на добросъседските отношения на официалните Белград и София, българите в Сърбия в момента се чувстват по-сигурни, по-свободни и по-уважавани.“

„По време на разговорите разисквахме и други теми и проблеми, касаещи малцинството, а аз особено изтъкнах, че НС винаги се стреми всички проблеми и въпроси да бъдат решавани чрез официалните институции на държавите“, каза в заключението си председателят на НС.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*