Стойков присъства на срещата на представители на Координацията на националните съвети с министърката Чомич

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков присъства на срещата на представителите на Координа­цията на националните съвети на наци­оналните малцинства, която се проведе в Палата на Сърбия в Белград.

Министърката Чомич най-напред пред­ставила постигнатите резултати на мини­стерството в областта на подобряването правата на малцинствата през изтеклата година, както и планираните дейности на министерството в тази област през 2022 г.

„Имайки предвид, че през 2022 г. ще се проведат избори за членове на национал­ните съвети на националните малцинства, както и преброяването на населението, г-жа Чомич специално подчерта, че мини­стерството ще бъде надежден партньор на националните съвети при реализацита на тези дейности“, изтъкна той.

Стойков заяви, че в изказването си е запознал присъстващите с дейностите на нашия НС през 2021 г. в областта на обра­зованието, информирането, културата и служебната употреба на езика и писмото и е представил плановете на съвета, свързани с подготовките за предстоящото пребро­яване на населението, печатането на нови преведени учебници на български език и др.

На срещата е взето решение от Бюджетния фонд за националните малцинства през 2022 година да бъдат финансирани проекти от областта на служебната употреба на малцинствените езици и писма, и допълни, че в Бюджет­ният фонд на Министерството на човеш­ките права и малцинствата и тази година са предвидени 30 милиона динара. Това решение трябва да бъде потвърдено от Републиканския съвет на националните малцинства.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*