Захариев и Стойков на среща с министърката Дария Кисич Тепавчевич

Договорена финансова подкрепа от държавата за реконструкция на обекта на бившата ветеринарната станция

На срещата с министърката на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси Дария Кисич Тепавчевич в Белград кметът Владимир Захариев и зам.-кметът Стефан Стойков договориха финансова подкрепа от държавата за реализация на проекта „Преустройство на бившата ветеринарна станция в обект за настаняване на възрастни, социално слаби и застрашени хора в Босилеград“.

Кметът Владимир Захариев каза, че общата стойност на проекта е 383 000 долара и че общината вече е спечелила 200 хиляди долара от конкурса на Програмата ЕУ ПРО ПЛУС, която реализира Канцеларията на Обединeните нации за проектни услуги (UNOPS).

Останалата сума от около 19 милиона динара, плюс средства за оборудване на обекта първоначално трябваше да бъдат отпуснати от общинския бюджет, но „Благодарение на отличното сътрудничество на общината с държавното ръководство и съответните министерства, необходимите средства за изпълнението на проекта ще бъдат осигурени от републикански източници“, изтъкна той.

Срокът за реализация на проекта е ноември 2023 година, а носител е Община Босилеград в сътрудничество с Центъра за социални дейности и местните сдружения „Еко-Бос” и „Глас жена”. Проектът за изграждането на „сигурна къща за стари, немощни, сексуално или по друг начин застрашени лица от територията на нашата община“ включва реконструкция, рехабилитация и адаптация на съществуващата сграда, както и изграждане на още един етаж.

Обектът ще разполага с 9 единици за настаняване с 28 легла, обща кухня и общо помещение за почивка на ползващите услугите, както и стаи за административен и медицински персонал.

Целта на проекта е прилагане на мерки за активно социално включване, така че социално застрашените хора, които имат възможност, ще бъдат обучавани за работа на компютри и шевни машини, което да им помогне да си намерят работа.

За реализацията на този мащабен проект общината най-напред поиска от Републиканската дирекция за имущество да й предостави обекта и е подписала договор с Дирекцията, с който официално стана собственик на сградата на старата ветеринарна станция в квартала „Магурка“, посочи Захариев. След това изготвихме проекта и с него кандидатствахме при ЕУ ПРО ПЛУС.

Изказвам голяма благодарност към всички, които са взели участие в подотовката на проекта мениджъра по проекта Даниел Миланов, член на Общинския съвет, както и към инженерите от Общинската администрация и Публичното предприятие за строителни площи и пътища, участвали в изготвянето на проектно-техническата документация, изтъкна кметът.

По думите му целта е този обект да се превърне в сигурен дом за възрастни и немощни лица и лица застрашени от семейно насилие или друг вид тормоз.

Освен настаняване в модерни и функционално оборудвани помещения, хранене, здравни грижи, социални услуги, на ползващите ще са достъпни и услуги под формата на трудотерапия, културни и спортно-развлекателни дейности и пр., с което ще се осигуряват хуманни условия за социална рехабилитация на хората.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*