Подготовки за изборите за национални съвети в Босилеград

Регистриране в Отделния избирателен списък

 Изборите за членове на националните съвети на националните малцинства са насрочени за 13 ноември т.г., а регистрирането в Отделния избирателен списък може да се извърши до 27 октомври, когато той ще бъде закрит и когато ще се знае точно колко представители на националните малцинства ще участват в тях. Право на глас в тези избори имат само онези членове на малцинствата, които са вписани в Отделния избирателен списък на своето национално малцинство.

Общинската администрация в Босилеград публикува съобщението, в което информира гражданите, принадлежащи към българското и други национални малцинства, които имат регистрирано местожителство на територията на общината, че могат да се регистрират, или да извършат заличаване, изменение, допълнение или корекция на данни в Отделния избирателен списък, който се води за района на Община Босилеград.

Призовават се всички избиратели, подали заявление за вписване в Отделния избирателен списък, да проверят дали са вписани и дали данните им са актуални. Също така всички представители на националните малцинства, които все още не са се регистрирали в Отделния избирателен списък, са поканени да го направят, за да могат на 13 ноември 2022 г. да участват в изборите на своя национален съвет, казват в Общинската администрация. Те напомнят, че всеки представител на национално малцинство има право на справка в Отделния избирателен списък, с цел проверка на личните данни, вписани в списъка. Това могат да направят всеки работен ден в съответната служба в Общинската администрация. Проверка и справки в Отделния избирателн списък може да се извърши и по електронен път на официалната страница на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление (www.mduls.gov.rs) чрез въвеждане на ЕГН.

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков многократно призовава сънародниците ни да се регистрират в Отделния избирателен списък. „Сърбия е демократична държава и, както и при преброяването на населението, така и при регистрирането в Отделния избирателен списък, всеки свободно може да заяви националната си принадлежност. С регистрирането в Отделния избирателен списък всеки наш сънародник си осъществява правото да участва в предстоящите избори за Национален съвет на 13 ноември т.г.“, изтъква Стойков.

Редовни избори за членове на националните съвети на националните малцинства се провеждат на всеки четири години, колкото, съгласно Закона за националните съвети на националните малцинства, продължава мандата на членовете на съветите. Членовете на националните съвети се избират по два начина чрез преки избори и чрез избирателно събрание. Законът предвижда редовните избори за членове на всички национални съвети да се провеждат едновременно, тоест в един ден.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*