XIX редовна сесия на местния парламент в Босилеград

На XIX-ата редовна сесия на Общинската скупщина в Босилеград, която миналата седмица се проведе в заседателната зала в сградата на Общинската администрация, народните представители приеха решенията за даване на съгласие на Финансовите планове за ползване на средствата от общинския бюджет през 2023 г. на Здравния дом, Гимназията, ОУ „Георги Димитров“, Ученическото общежитие, Червения кръст, Туристическата организация на Община Босилеград, Публичното предприятие „Строителни площи и пътища на Община Босилеград“, както и на финансовите планове на местните общности Белут, Босилеград, Бранковци, Горна Лисина, Горна Любата, Горно Тлъмино, Радичевци, Райчиловци, Ресен и Рикачево.

Съветниците дадоха съгласия на изменението и допълнението на Правилника за работа на Публичното предприятие „Услуга“ и приеха Плана за зимно поддържане на пътищата на Общинския щаб за 2022/2023 г. На заседанието бяха избрани и членове на Управителния и Надзорния съвети на Туристическата организация на Община Босилеград. В състава на Управителния съвет са: Зорица Миланов, Йелица Василева Митрев, Владица Манасиев, Антонета Йовчева и Воислав Божилов, докато членове на Надзорния съвет са: Снежана Стоилкович, Гордана Радосавлевич и Лиляна Йорданов.

Владан Николов бе назначен за член на Комисията за осъществяване и признаване правата в областта на социалното подпомагане на гражданите на мястото на Предраг Джорджевич. На заседанието бе прието Решение за разпускане на съветите на местните общности Бистър, Бресница, Горна Лисина, Груинци и Зли дол, както и Решение за провеждане на избори за членове на съвети в тези местни общности.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*