Министър Томислав Жигманов проведе среща с кмета Захариев и председателя на НС Стойков

Министърът на човешките и малцинствени права и социалния диалог на Република Сърбия Томислав Жигманов в Босилеград проведе официална среща с кмета Владимир Захариев и председателя на НС Стефан Стойков. На срещата, която се състоя в кабинета на кмета, присъстваха и представители на Националния съвет и председателят на Спортния съюз на Община Босилеград Владица Манасиев.

Министър Жигманов подробно бе запознат с дейностите и инициативите на Националния съвет, работата на местното самоуправление, предизвикателствата, пред които е изправено българското национално малцинство, начина, по който те се решават, както и с потенциалите на нашата община. Кметът Владимир Захариев запозна министъра с работата на Общинската администрация, особено в сферата на спазването на законовите разпоредби за служебна употреба на българския език и писмо, инфраструктурните проекти и инициативите, които в момента се изпълняват или неотдавна са завършени в нашата община, както и с планираните съвместни дейности със съответните министерства. Той подчерта, че приоритет за развитието на Босилеградска община е намирането на инвеститори и откриването на нови работни места и добави, че по време на неотдавнашното си посещение в Босилеград президентът Александър Вучич обещал държавата да съдейства на общината за изнамиренето на инвеститор. Захариев изказа голяма благодарност към министъра за посещението му и подчерта, че общинското ръководство има изключително сътрудничество с държавното ръководство и правителството, което, както посочи, е по-добро от всякога.

По време на разговорите председателят на НС Стефан Стойков за пореден път подчерта, че Министерството на човешките и малцинствени права и социалния диалог и правителството на Сърбия винаги са били силен и стабилен партньор на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия и изказа уверение по същия начин да продължи и в бъдеще. Той информира министъра за резултатите, които НС е постигнал в областите, за които има правомощия образование, култура, информиране и служебна употреба на българския език и писмо, и поиска съдействие за решаване на някои проблеми на малцинството. Един от тях е ускоряване на процеса за получаване на одобрение от Министерството на образованието и науката на Р Сърбия за превод и печатане на учебници на български език за определени класове в основното училище и в гимназията. Той връчи на министъра иска за одобрение за превод и печатане на учебниците, който НС е вече изпратил до Министерството на образованието.

Стойков говори и за проблема във връзка с финансирането на медиите на български език, чийто основател е НС, както и на другите медии на малцинството и поиска малцинствените медии в централната част на Сърбия да бъдат финансирани по модела, който е в сила в Автономната покрайнина Войводина. Той запозна министъра и с проблемите на заетите в НИУ „Братство“ относно неплатеното им задължително социално осигуряване и неплатените им заплати и му предаде писмен иск, с който Националният съвет и служителите в НИУ „Братство“ искат да бъде организирана среща с цел изнамиране на решение за тези наболели проблеми. В иска се предага освен представители на Министерството на човешките и малцинствени права и социалния диалог на срещата да присъстват и представители на други министерства, както и на Фонда за пенсионно и инвалидно осигуряване. На срещата бе разискван и въпроса с връщането на предаването на български език по Радиотелевизия Сърбия.

След като изслуша изказванията на Захариев и Стойков, министър Жигманов отбеляза, че местното самоуправление и Националният съвет работят старателно върху решаването на предизвикателствата и проблемите и че се справят много добре. Той обеща, че ще направи всичко в рамките на компетенциите му, за да се разрешат проблемите и исковете, които му бяха поставени. Посочи, че е необходимо занапред да се укрепва сътрудничеството между местното самоуправление, НС и министерството, което ще допринася за решаването на проблемите. Министър Жигманов изтъкна, че средствата за дейностите на националните съвети тази година за първи път са увеличени със 17 процента.

„Вярвам, че това е много ясен жест на министерството, което ръководя, както и на правителството на Сърбия, с цел да се създадат всички необходими предпоставки за по-ефикасна работа на представителните органи на националните малциства, живеещи в Сърбия, за да могат да изпълняват своите правомощия, предвидени от закона“, уточни Жигманов.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*