Актуални теми

XXI сесия на Общинския парламент в Босилеград

На XXI-ата сесия на Общинския парламент в Босилеград, която се проведе в заседателната зала на Общинската администрация, бяха приети всичките 14 точки от дневния ред. Съветниците разискваха и приеха заключителната сметка на бюджета на Община […]

Актуални теми

Княгиня Мария Луиза даде съгласие Гимназията в Босилеград да носи нейното име

  Националният съвет на българското национално малцинство в Сърбия и Община Босилеград, благодарение съдействието на Посолството на Р България в Р Сърбия, получиха съгласие от Нейно Царско Величество Княгиня Мария Луиза, дъщеря на цар Борис […]

Актуални теми

1,5 МЛН. ДИНАРА ЗА ПОДКРЕПА НА ЦАРИБРОДСКИТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Община Цариброд проведе публичен конкурс за подпомагане на съветите на местните общности в областта на развитието на туризма на територията на общината. С цел популяризиране иновативните и трансформиращи подходи за развитие на туризма в селските […]

Актуални теми

Захариев и Стойков на среща с Ивица Койич, шеф на кабинета на президента Вучич

Кметът на Община Босилеград Владимир Захариев и зам.-кметът Стефан Стойков миналата седмица в президентството на Сърбия в Белград проведоха среща с Ивица Койич, шеф на кабинета на президента Александър Вучич. Захариев съобщи, че тема на […]