Кметът Владица Димитров представи инвестиционните проекти за община Цариброд

На пресконференцията, проведена на 16 август в реновираната зала на Образователния център, кметът на община Цариброд Владица Димитров представи завършените и реализиращите се инвестиционни проекти, както и тези, които предстоят.

Проектът за реконструкция на Образователния център на обща стойност 30 милиона динара се изпълнява в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление. „До момента е завършена първата фаза от проекта, възлизаща на 10,5 милиона динара, за която 60% от средствата са осигурени от общинския бюджет, а останалата сума от министерството“, каза Димитров и добави: „Идеята беше тази зала да бъде великолепна, многофункционална, подходяща за всякакви срещи, конференции, особено за международни, с три кабини за преводачи на три езика и с модерни, найсъвременни конферентни системи с адекватно озвучаване и с осветление, което трябва да бъде висококачествено“. Във втората фаза ще се ремонтират подовете и таваните, изцяло ще бъде сменено осветлението, ще бъдат добавени допълнителни конферентни устройства и осигурено допълнително озвучаване и още две кабини за преводачи, както и кът за сервиране на кафе, сокове, вода.

В продължение на изказването си кметът Димитров спомена и инвестициите в детската градина, където приключи обществената поръчка за смяна на котела за отпление на стойност 2 200 000 динара. През този строителен сезон, в сътрудничество с Министерството на минното дело и енергетиката, котелът на мазут ще бъде сменен с нов на пелети. В ход е обществената поръчка за пода в долния обект на детската градина, с преценена стойност около 5, 5 милиона динара. „Планирано е изцяло да бъде подменен подът и да бъде поставена хидроизолация, защото са се появили неприятни миризми и беше установено, че е имало влага под пода и той се е разпаднал. Това е инвестиция, извършена през 2014 г., ако не се лъжа, но хидроизолацията не беше завършена“, каза Димитров. Той оповести и цялостна реконструкция на тротоарите по главната улица „Балканска“, на участъка с паветата. Обществената поръчка за лявия тротоар в посока на жп гарата е приключила, а планираните средства са около 17 милиона динара. Щампованият бетон ще бъде сменен с кубчета от бехатон гранит, като на централния площад, ще бъдат заменени дърветата по улицата и цялостното градско обзавеждане ще бъдат поставени нови кошчета и пейки. Ремонта на тротоара ще бъде завършен тази година, а планирано е през следващата да бъде поправен и този от другата страна.

Предстои обявяване на обществена поръчка за улица „Маршал Тито“ в Горна Желюша, която свързва магистралния път с новия път Планиница-Бански дол-Поганово. Прогнозната стойност е около 50 милиона динара. Улицата ще има тротоар от едната страна и канали от другата, като са включени и всички необходими средства за достъп и мостчета над бъдещия канал. „Обявена е обществена поръчка за един теренен автомобил за Комуналната служба. Идеята е да се сменят двата автомобила Лада Нива, които са доста стари и за чието обслужване се изразходват много пари, над 500 хиляди динара годишно. Тази година ще бъде закупен един теренен автомобил и една от тези Лади ще бъде изразходвана, а през следващата година ще бъде заменена и другата. Така се подобрява автопаркът и се намаляват разходите за обслужване на старите автомобили“, каза Димитров.

„В сътрудничество с Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата работим по една модерна автобусна спирка със слънчеви панели и зарядни станции, която сама по себе си ще бъде красива и функционална. Ще работим по нови програми, предполагам, че става въпрос за програмата EU PRO plus, още един проект на ниво на окръга, по който община Цариброд ще кандидатства за още пет, шест такива автобусни спирки“, каза кметът.

„В ход са работите по реконструкция на детската градина и училището в Желюша. Най-голямата инвестиция в момента в града е на стойност около един милион евро и се извършва чрез Канцеларията за управление на публичните инвестиции, а срокът за завършване е до декември тази година. Работи се по течението на Кусовранската река, а от началото на строителния сезон Публичното предприятие „Комуналац“ постояно работи по рехабилитация на селските и махленски пътища. На сградата на Народната библиотека прозорците са заменени с нови дървени, а стойността на тази инвестиция е около 2 млн. дин.

Кметът каза още, че са завършени проектите в рамките на IPA програмата за трансгранично сътрудничество, каквито са адреналиновият парк, който реализира Спортно-туристическият център, и плажът край езерото „Сават 1“. С проекта е предвидено край езерото да бъде изградена зона за къпане. „Това е много интересна идея. Ще има плаж, островчета в самото езеро, цялостно плажно обзавеждане и съоръжения около зоната за къпане и на плажа. Ще бъде нещо, което в момента не съществува в окръга, и предполагам, че ще бъде атракция сама по себе си, и местното самоуправление е заинтересовано да реши този проблем», сподели той. Говорейки за програмата LID, по която вече беше работено и която се финансира от Световната банка в сътрудничество с Френската агенция за развитие, Димитров каза: „Община Цариброд получи 1,44 милиона евро и веднага кандидатствахме с два проекта, които имахме готови. Единият проект е за реконструкция на местния път БребевницаМъзгош-Моинци, чиято стойност беше около 75 милиона динара. Това е пръстен, който ще свърже пътя, който направихме до Бребевница с Мъзгош и Моинци и ще се завърне отново към регионален път 221“.

Втория проект е за реконструкция на осветлението по ул. „Балканска“, който включва подмяната на всички лампи и стълбове и е на стойност около 30 милиона динара. Димитров спомена, че както всяка година в сътрудничество с Министерството на енергетиката ще се извършва подмяна на дограмата и фасадите на сградите и семейните къщи, а също така се изпълняват и програмите от общинските фондове за развитие на икономик ата, земеделието, т уризма, младежите, които се реализират всяка година. В продължение на конференцията Димитров отговаря на въпроси на журналистите. Той каза, че няма възможност да се реализира проектът за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Белеш, около която с години се носят неприятни миризми и създават проблеми на жителите. Най-големия проблем са неуредените отношения с „Електромрежите на Сърбия“ и невъзможността да се премести преносна линия на далекопровода, за да може да се започне с проекта, защото продължават несъгласията между „Електромрежите“, м и н и с те р с т в ат а н а м и н н ото д е л о и енергетиката и това за опазване на околната среда и самото местно самоуправление, за това кой може да задвижи този проект, кой ще финансира преместването на мрежата, правителството трябва да обяви обществен интерес, за да може да тя да се премести. Средствата са отдавна осигурени и безуспешно са правени опити проектът да се раздвижи, срамно е община Цариброд, която първа в Сърбия имаше пречиствателна станция, сега да не може да я реконструира. Всъщност това е горе-долу нова пречиствателна станция за отпадъчни води само със същата технология, а процедурата някъде спря…

Не е по силите на месното ни самоуправление. Не знам как ние да преместим този далекопровод. Има процедура, но се въртим в един омагьосан кръг, отиваме от едно до друго, трето министерство и пак в същия кръг. „Последните предложения в министерството са за намаляване на капацитета на пречиствателната станция, защото според последното преброяване броят на жителите е намален на 8 хиляди, както и местното самоуправление да намери ново място за нова пречиствателна станция, при положение, че над 97 процента от канализационната система на територията на общината вече е изградена и свършва в канализационния колектор, който свършва в пречиствателната станция.

Относно улесненото преминаване на границата за царибродчани през летните месеци, особено за тези, които работят в България и пътуват ежедневно, Димитров каза, че през юли от министерството е получен един вид стимул да се започне с решаването на проблема с временен граничен пункт и местното самоуправление задвижи инициатива в тази насока. Той добави: „За този сезон не успяхме, но аз съм почти сигурен, че за следващия ще успеем да решим концепцията за временен граничен пункт. В тази инициатива местното самоуправление определи някои свои задължения, че община Цариброд ще инвестира в реконструкцията на пътя до границата под жп линията, доколкото министерството се съгласи, то обаче и предложи да се насочим към варианта за временен пункт…

Ако се осъществи вариантът с временния граничен пункт, що се касае до нас ще можем до голяма степен да решим проблема със задръстванията за нашите граждани, особено за работниците, които постоянно минават границата.“ Относно откриването на граничния пункт „Петачинци“, оповестено още преди няколко години, кметът каза, че не очаква някакви ходове все докато не се намери по-сериозен инвеститор за хотел „Мир“ в Звонска баня, а това може да стане след изграждането на пътя до Звоначка баня, за който тази година се изработва проект. Когато пътят бъде построен, тогава е реално да се очаква да се появи сериозен инвеститор за хотела. Тогава ще се създадат идеални условия за натиск върху структурите на министерството да осигурят достъп до България, тоест да се осигури този граничен пункт, обясни Димитров.

Андрияна Ташков Александров

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*