Финансиране на проекти на граждански сдружения

Конкурс на Общинския съвет в Босилегрaд

Общинският съвет в Босилеград за поредна година обяви публичен конкурс за финансиране на проекти или част от проекти от обществено значение, които ще се реализират от граждански организации през 2024 година. Конкурсът е обявен по предложение на Комисията за отпускане на средства на сдружения за финансиране и съфинансиране на проекти от общинския бюджет.

Конкурсът предвижда финансиране на проекти в областта на туризма, селското стопанство, опазването на околната среда, опазването на културно-историческите традиции, културата, социалните грижи за възрастни хора, подобряване качеството на живот на хората с увреждания и грижа за военните ветерани. Право да участват в публичния конкурс имат сдружения, регистрирани на територията на община Босилеград или в други общини в Сърбия, при условие проектът да се изпълнява на територията на нашата община.

Общият размер на средствата за съфинансиране на проектите възлиза на 9 077 634 динара, като за всяка област са определени отделни суми. Най-голяма сума в размер на 4,6 милиона динара е предназначена за реализация на програми/ проекти в областта на опазването на околната среда; 2,3 милиона в областта на туризма; 866 за селското стопанство; 1 261 634 за опазването на културно-историческите традиции, социалните грижи за възрастните хора, подобряване на живота на хората с увреждания и грижа за военните ветерани; както и 50 000 динара за програми/проекти в областта на културата.

Срокът за кандидатстване е от 1 до 15 февруари 2024 г., а всички необходими документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от официалния уебсайт на община Босилеград: www.bosilegrad. org. Продължителността на всеки един проект трябва да е най-малко 3 месеца, а най-вече до края на бюджетната година. След приключването на процедурата за избор окончателно решение за избраните проекти ще вземе Общинският съвет, което ще бъде публикувано на официалния уебсайт и таблото за обяви на община Босилеград.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*