Актуални теми

Владица Митов стана „Цар на великденските яйца“

Центърът за култура „Босилеград”, Община Босилеград и Спортното дружество „Младост“ за пета поредна година организираха фестивала „Великден на тримеждието”. С титлата „Цар на великденските яйца 2022“ се закичи младежът Владица Митов от село Райчиловци, който […]

Актуални теми

Тържествено пуснат в експлоатация новият водопрвод в „Добри дол“

В босилеградския квартал „Добри дол“ миналата седмица официално бе пуснат в експлоатация новият водопровод от извора Рода в Милевска планина, с което трайно се решава дългогодишният проблем с водоснабдяването на жителите в тази част на […]

Актуални теми

XII редовна сесия на ОС в Босилеград 

В дневния ред на XII-ата редовна сесия на местния парламент в Босилеград, която се проведе на 12 януари, бяха включени 4 точки: Проектопредложение за приемане на Плана за развитие на Община Босилеград за периода 20212030 […]

Актуални теми

Босилеград: Подготовки за откриване на дом за стари и застрашени лица

Кметът Владимир Захариев от името на общината подписа договор с Републиканската дирекция за имущество, с който официално стана собственик на обекта на старата вете­ринарна станция в квартала Магурка. С договора, който бе подписан пред нотариус […]

Актуални теми

По-добри условия за живот за братята Рангелови от село Назърица

  Община Босилеград в сътрудничество с ОУ „Георги Димитров“ и Центъра за социални дейности съдействаха братята Рангелови от село Назърица да се настанят в помещенията на училището в селото, в което няма ученици. Предва­рително в […]