Хроника на общините

Нов директор е Габриела Петрова

В Старческия дом в Цариброд Начело на Старческия дом в Цариброд отнеотдавна застана Габриела Петрова. Доскорашният директор д-р Драган Величков премина да работи в Здравния дом, където ще практикува лекарската си професия. Габриела Петрова по […]

Хроника на общините

Пристигна преносим параклис

В село Ракита В бабушнишкото село Звонци, в което живеят предимно принадлежащи към българското малцинство в Сърбия, миналия петък пристигна параклис, който бе докаран с камионче! Става дума за преносим верски обект, каквито изработва частникът […]

Хроника на общините

Неприятна гледка и за царибродчани, и за туристи

Седем години закъснява надстройването на сграда в центъра на Цариброд Жилищно-деловата сграда на улица „Найден Киров” в центъра на Цариброд от няколко години не е приятна гледка, тъй като надстройването й никак да получи финален […]

Няма картина
Просвета и култура

Царибродските декламатори най-добри в окръга

На окръжния преглед на декламаторите, който се състоя на 20 април в Бабушница, учениците от ОУ „Христо Ботев“ и Гимназията „Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград осъществиха забележителен успех. Своя декламаторски талант на проявата, […]