Днес Православната църква чества Свети пророк Йеремия

Св. пророк Йеремия живял около 600 години преди Рождество Христово. Бил син на свещеник Хеликия и бил едва на 15 години, когато Господ му заповядал да възвести волята Му на юдейския народ. „О, Господи Боже! – казал Йеремия – аз не умея да говоря, защото съм още млад“. Но Господ му казал: „Не казвай: „Млад съм“, защото до всички, които ще те пратя, ще идеш и всичко, що ти заповядам ще кажеш. Не бой се, защото Аз съм с тебе!“ И Господ се допрял до устата на Йеремия и казал: „Ето, Аз турих Моите думи в устата ти и те поставих над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, да погубваш и разрушаваш, да съзиждаш и насаждаш“ (Йеремия 1:6-10).

Пророк Йеремия предсказал падането на Юдея под египетско и после под вавилонско робство, както и разпиляването на еврейския народ по света при Навуходоносор. Заради тези пророчество юдеите убили светеца с камъни. „Книга на пророк Йеремия” с неговите проповеди и предсказания е включена в Стария завет. Негово е и предсказанието, че Бог ще изпрати Своя Син и наследник на Земята.

Той е автор не само на „Книгата на пророк Йеремия“, а и на „Книгата на Царете“ и „Плачът на Йеремия“ с редакцията и помощта на Барух бен Нерия. Роден е в Анатот, свещенически град, в пределите на Вениаминовото коляно, недалече от Йерусалим.

Юдаизмът счита „Книгата на пророк Йеремия“ за част от канона си и Йеремия за втори от основните си пророци. Християнството и ислямът също считат Йеремия за свой пророк.

За живота на пророк Йеремия се знае най-много от всички останали пророци, защото в Библията са описани множество от неговите действия свързани със служба към Бога, както и много от нещата, които му се случват.

Подготви Д. Христова

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*