Босилеград: Подготовки за откриване на дом за стари и застрашени лица

Кметът Владимир Захариев от името на общината подписа договор с Републиканската дирекция за имущество, с който официално стана собственик на обекта на старата вете­ринарна станция в квартала Магурка. С договора, който бе подписан пред нотариус в Сурдулица, се предвижда обектът да премине от собственост на Дирекцията за имущество на Република Сърбия в собственост на местното самоу­правление. 

„Идеята е тази сграда да се превърне в дом за възрастни и немощни лица и лица застрашени от семейно насилие или друг вид терор. Ще се приемат хора, които са в жизнено застрашено състо­яние, поради тежкото си здравословно и лошо финансово състояние и нерешени жилищни проблеми“, казва Захариев.

Общината вече е изготвила проект, който предвижда надграждане и рекон­струкция на обекта, който ще бъде на два етажа, а капацитетът за настаняване ще е 37 души. За реализацията на проекта Община Босилеград ще кандидатства по програмата на Европейския съюз ЕУ ПРО 2 и пред съответни държавни институции, като се надяваме той да бъде финализиран до края на годината, съобщи кметът.

Той посочи, че е планирано услу­гите, които ще бъдат предоставяни на ползвателите, ще включват: настаняване в модерни и функционално обору­двани помещения, хранене, здравни грижи, социални услуги, трудотерапия, културни и спортно-развлекателни дейности и пр. „Хуманните условия за настаняване и професионалния персонал ще създадат оптимални условия за соци­ална рехабилитация на възрастни и немощни хора“, изтъкна Захариев.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*