87,6% от гласувалите босилеградчани подкрепиха предложените промени 

На референдума за промени в Конституцията на Сърбия 

4 563 гласоподаватели или 87,6% от общия брой на гласувалите в Боси­леградска община подкрепиха пред­ложените промени в Конституцията на Сърбия на референдума, който се проведе на 16 януари т.г. Според офици­алните резултати от общо 7 381 реги­стрирани избиратели в общината на референдума са гласували 5 206. Против гласуваха 474 пълнолетни граждани, а бяха пуснати и 167 невалидни бюлетини. Общата избирателна активност в общи­ната бе 70,5%.

Гласуването на референдума в Боси­леградска община бе организирано на 31 избирателни пункта 4 в града, 2 в село Райчиловци и 25 в другите села. Референдумът се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки за защита от Covid-19, като гласо­подавателите идваха със защитни маски, спазваше се физическа дистанция от 1,5 метра и вършена бе дезинфекция на ръцете на избирателите.

На база 98,47 на сто от обработените избирателни секции в републиката на референдума са гласували 1 953 711 граждани. 59,73% от тях са подкрепили промените, а 39,24% са били против, сочат данните на РИК.  Гражданите на Сърбия се определяха на референдума „за потвърждаване на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република Сърбия“ с „да“ или „не“. Законът за изменение на Конституцията се отнася изключително до съдебната власт и не променя други части от Конституцията.

Измененията предвиждат съдийската длъжност да продължава от избора на съдия до края на трудовия му стаж; представители на изпълнителната и законодателната власт вече няма да участват в избора на съдии, тъй като изборът ще се върши от Висшия съдебен съвет, който се състои от 11 члена, от които шестима съдии, четирима видни юристи, избрани от Народната скупщина и председателя на Върховния съд; длъжността на проку­ратурата ще се изпълнява от Върховния прокурор, главните прокурори и проку­рорите, които ще се избират от Висшия прокурорски съвет.

Според Републиканската избирателна комисия приемането на Закона за изме­нение на Конституцията цели да осигури по-голяма независимост, ефективност и отчетност на съдебната власт, по-голяма независимост и отчетност на прокура­турата, по-добра защита на правата на гражданите и укрепване на върховен­ството на закона.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*