В Босилеградска община е в ход преброяване на населението

В Босилеградска община на 1 октомври започна преброяване на населението, домакинствата и жилищата, което ще продължи до 31 октомври. Дейностите се провеждат според предварително изготвения план.

Всеки преброител е задължен с определен брой „преброителски кръгове“, разполага с лаптоп, в който на място въвежда данните директно в системата, а гражданите отговарят на въпросниците на сръбски или на български език, казва Игор Антимов, зам.-председател на Общинската комисия за преброяване и зам.-началник на Общинската администрация.

Той призова гражданите да се включат в преброяването и да предоставят необходимите данни. Гражданите отговарят на общо 69 въпроса, а разговора с преброителя не би трябвало да продължи повече от половин час. Ще бъдат питани за пол, гражданство, семейно положение, брой живородени деца, икономическа активност, степен на завършено образование и др.

 Единствените въпроси, на които гражданите, съгласно Конституцията и закона, не са длъжни да отговарят, са въпросите за националност, религия и майчин език. Отговорите на въпросите се дават от всеки възрастен в домакинството поотделно, а ако това не е възможно, преброителят събира информация от члена на домакинството, който е най-запознат с данните.

За деца под 15 години информация се събира от родители, осиновители, настойници или приемни родители. Ако преброителят не завари никого вкъщи, той ще дойде отново, а ако и тогава няма никой в домакинството, ще остави писмено съобщение за идването му и информация, че гражданите могат да се обърнат към Информационния център по телефон на безплатен номер 0800/444-005 за връзка с преброителя, с помощта на оператора.

Антимов посочи, че всички граждани имат възможност да се обадят в Инфоцентъра на посочения телефон и за друга допълнителна информация. Обажданията до Инфо-центъра са безплатни и достъпни от цялата територия на Сърбия, от стационарната мрежа на Телеком Сърбия и мобилните мрежи. Работното време на Инфо-центъра е от 8 до 20 часа всеки ден. Цялата информация за преброяването през 2022 г. е достъпна и на уебсайта на Републиканския статистически институт www.stat. gov.rs и на уебсайта на преброяването popis2022.stat.gov.rs

Той добави и че на гражданите в нашата община тези дни ще бъде на разположение телефонен номер на Общинската комисия за преброяване, на който постоянно ще имат възможност да се обаждат за всички допълнителни информации и евентуални въпроси относно преброяването.

В кампанията за преброяването активно е включен и Националният съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Със съдейтвие на Министерството за човешки и малцинствени права и обществен диалог са отпечатани и залепени плакати на български език, с които се призовават гражданите с български произход да се включат в преброяването.

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков многократно призова всички сънародници в Сърбия активно да се включат в преброяването и свободно да се определят като българи и българки, тъй като „Сърбия е свободна и демократична страна, която гарантира правото свободно да изказваме националната си принадлежност и да се изясняваме като българи и българки“.

Преброяването на населението, домакинствата и жилищата е най-мащабното и комплексно статистическо изследване, с което се оставя следа за бъдещите поколения. Събраните дани са изключително важни за оценка на настоящата ситуация, както и за бъдещо планиране и приемане на различни стратегии, както на национално, така и на местно ниво, изтъкна Антимов. Преброяване на населението, домакинствата и жилищата се съфинансира от ЕС и правителството на Република Сърбия.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*