Актуални теми

Международен събор Славче

В организация на Общините Босилеград и Трекляно, в местността Славче, на граничната бразда между България и Сърбия, на 1-ви юли се проведе традиционният Международен събор „Славче 2023“. Домакин на тазгодишната среща бе нашата община, a […]

Актуални теми

Публичен конкурс за ангажиране на служители в Общинската администрация на община Босилеград,

Република Сърбия ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД Общинска администрация Номер: 112-274/2023-04 Дата: 06.07.2023 година Б О С И Л Е Г Р А Д     На основание член 102., алинея 3. от Закона за заетите в автономните […]