Конкурс за ангажиране на преводачи и езикови редактори за превеждане и редактиране на учебници от 1 -12 клас,

Националният съвет на българското национално малцинство в рамките на компетенциите си в сферата на образованието задвижи процедура за обезпечаване на нови учебници за ученици от първи до дванадесети клас, учащи се изцяло на български език в Република Сърбия, в унисон с актуалните учебни планове и програми. Въз основа на Заключението на Комисията по образование №: 19/10-10-22, обявява

КОНКУРС

за ангажиране на преводачи и езикови редактори за превеждане и редактиране на учебници от 1 -12 клас,

 

Преводачите и езиковите редактори ще изразяват желание за участване в процеса на обезпечаване на качествени преводи на учебници от първи до дванадесети клас.

Предмет на превод и редактиране са следните учебници:

 1. Математика, учебник за трети клас (първа, втора, трета и четвърта част) (преводач и езиков редактор);
 2. Природа и общество, учебник за трети клас (първа и втора част) (преводач и езиков редактор);
 3. Изобразително изкуство, учебник за трети клас (преводач и езиков редактор);
 4. Музикално изкуство, учебник за трети клас (преводач и езиков редактор);
 5. Дигитален свят, учебник за трети клас (преводач и езиков редактор); 6. Математика, учебник за четвърти клас (първа, втора, трета и четвърта част) (преводач и езиков редактор);
 6. Природа и общество, учебник за четвърти клас (първа и втора част) (преводач и езиков редактор); 8. Музикално изкуство, учебник за четвърти клас (преводач и езиков редактор);
 7. Изобразително изкуство, учебник за четвърти клас (преводач и езиков редактор);
 8. Дигитален свят, учебник за четвърти клас (преводач и езиков редактор);
 9. История, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 10. География, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 11. Математика, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 12. Биология, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 13. Техника и технология, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 14. Информатика, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 15. Изобразително изкуство, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 16. Музикално изкуство, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 17. Физика, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 18. Химия, учебник за седми клас (преводач и езиков редактор);
 19. История, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 20. География, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 21. Математика, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 22. Биология, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 23. Техника и технология, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 24. Информатика, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 25. Изобразително изкуство, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 26. Музикално изкуство, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 27. Физика, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 28. Химия, учебник за осми клас (преводач и езиков редактор);
 29. Математика, учебник за десети клас (преводач и езиков редактор);
 30. Химия, учебник за десети клас (преводач и езиков редактор);
 31. Информатика, учебник за десети клас (преводач и езиков редактор);
 32. География, учебник за десети клас (преводач и езиков редактор);
 33. Психология, учебник за десети клас (преводач и езиков редактор);
 34. Биология, учебник за десети клас (преводач и езиков редактор);
 35. Музикално изкуство, учебник за десети клас (преводач и езиков редактор);
 36. Химия, учебник за единадесети клас (преводач и езиков редактор);
 37. Информатика, учебник за единадесети клас (преводач и езиков редактор);
 38. География, учебник за единадесети клас (преводач и езиков редактор);
 39. Философия, учебник за единадесети клас (преводач и езиков редактор);
 40. Биология, учебник за единадесети клас (преводач и езиков редактор);
 41. История, учебник за единадесети клас (преводач и езиков редактор).

Изисквания към кадндатите преводачи

 • Висше образование;
 • Преводачески опит от най-малко три години;
 • Владеене на терминология от конкретната дисциплина на сърбски и на български език;
 • Преводите ще бъдат реализирани в срокове, определени от издателя.

Изисквания към кандидатите езикови редактори

Висше филологическо образование българска и/или славянска филология;

Редакторски и преводачески опит от най-малко три години;

Преподаватели във висши училища, научни работници, изследователи;

Кандидатите ще бъдат подложени на ограничени срокове определени от издателя.

Кандидатстване

Заинересованите преводачи и езикови редактори, които отговарят на посочените условия, трябва да предоставят основни документи както следва:

Заявление (по образец) за участие в конкурса;

Лична биографична справка CV, с насока към опита в сферата на превод и коректура, който можете да изтеглите от сайта на Ново Братство http://novo.bratstvo.rs.

Докуметите се предоставят по електрона поща, изпратена до Националния съвет office@nsb.rs.

Краен срок за подаване на докуметите е 01/12/2023 година.

Всеки кандидат преводач може да кадидатства за не повече от два превода.

Кандидатите за езикови редактори могат да кандидатстват за не повече од три учебника за редактиране и/или не повече от два превода.

Пристигналите кандидатури ще разглежда Конкурсната комисия при Националния съвет. Избраните кандидати Националният съвет ще предложи на приемащата страна (издателя на учебника). Решението на приемащата страна е окончателно, след което се сключват договори с избраните кандидати преводачи/езикови редактори.

С договорите се определя срок и цена на извършените услуги.

Преводът се заплаща по страница, което представлява 1 850 знака без интервали, според политиката на издателя.

Предложената цена за превода по страница е 760 динара в брутен размер.

Редактирането се заплаща по страница, което представлява 1 850 знака с интервали, според политиката на издателя.

Предложената цена за редактирането по страница е 130 динара в брутен размер.

В Босилеград,

Дата: 24/10/2023 година.

Председател на Националния съвет на българското национално малцинство

Стефан Стойков

КОНКУРС НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ПРЕВОДАЧИ – ЕЗИКОВИ РЕДАКТОРИ

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*