Лидерите на страните членки на ЕС подкрепиха европейската перспектива на Западните Балкани

По време на срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която  се проведе в София на 17 май, лидерите от ЕС потвърдиха своята недвусмислена подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани.
В Декларацията, за която ръководителите от ЕС постигнаха съгласие и към която се присъединиха партньорите от Западните Балкани, се подчертава, че ЕС е решен да засили подкрепата си за политическата, икономическата и социалната трансформация на региона.
– ЕС е решен да укрепи и засили своята ангажираност на всички равнища в подкрепа на политическата, икономическата и социалната трансформация на региона, включително чрез засилена помощ, въз основа на постигнатия от партньорите от Западните Балкани съществен напредък в областта на принципите на правовата държава и на социално-икономическите реформи, подчертава се в декларацията.
ЕС приветства ангажираността на партньорите от Западните Балкани с върховенството на демокрацията и принципите на правовата държава, по-специално борбата с корупцията и организираната престъпност, доброто управление и зачитането на правата на човека и правата на лицата, принадлежащи към малцинства.
ЕС подкрепя ангажимента на партньорите от Западните Балкани да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество. Това включва по-специално намирането и изпълнението на окончателни, приобщаващи и обвързващи решения на двустранните им спорове, които се коренят в наследството от миналото, и полагането на допълнителни усилия за помирение.
Специално внимание ще бъде отделено на създаването на нови възможности за младите хора, като същевременно се гарантира, че това допринася за социално-икономическото развитие на Западните Балкани. В документа се подчертава, че за борбата с тероризма и екстремизма, включително финансирането, радикализацията и връщането на чуждестранните бойци терористи, е нужно засилено сътрудничество помежду ни.
Към декларацията е приложена приоритетната програма от София, която съдържа Засилване на подкрепата за принципите на правовата държава и доброто управление, Засилване на ангажимента в областта на сигурността и миграцията, Подкрепа за социално-икономическото развитие и поставяне на специален акцент върху младите хора, Увеличаване на свързаността, Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани и Подкрепа за помирението и добросъседските отношения на Западните Балкани.

Подготви С. Бойкова

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*