В гимназията да се открият паралелки за миньори и шивачи

Родителска среща в ОУ в Босилеград

В Основното училище „Георги Димитров” в Босилеград тази седмица се проведе родителска среща за родителите на осмокласниците, на която им бяха представени възможностите и условията за откриване на нови паралелки в тукашната гимназия за обучение на миньори и текстилни работници, като вид дуална система на обучение. Заедно с родителите си на срещата бяха и учениците от осми клас.
На родителската срещата присъстваха и кметът Владимир Захариев, заместник-кметът Стефан Стойков, директорите на основното училище и гимназията Методи Чипев и Владимир Григоров и директорът на мината „Босил метал” Миодраг Вукайлович.
В изказването си кметът Захариев посочи, че с откриването на новите паралелки няма да се навреди на гимназията, а ще се създаде допълнителна възможност за задържане на учениците в Босилеград, които не искат да продължават обучението си в Гимназията. Той изтъкна, че вместо досегашните 3 хиляди динара, Община Босилеград на всеки ученик, който се запише в тукашната гимназия, следващата година ще дава по 5 хиляди динара за всеки месец от учебната година.
Следващия месец ще се проведе допитване сред осмокласниците и доколкото има заинтересовани общината и гимназията ще задвижат процедура при Министерството на образованието на Република Сърбия за откриване на паралелки за обучение на миньори и текстилни работници, като вид дуална система на обучение. Такъв вид обучение дава възможност на учениците да практикуват в мината и да бъдат стипендисти на „Босил метал”, а след завършване на образованието си да бъдат ангажирани на работа в мината.
Директорът на Гимназията Владимир Григоров запозна бъдещите ученици в средното училище с условията за обучение, образователната програма, която предлага училището, и широкто поле за продължаване на обучението за най-различни специалности.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*