Писмо до министъра на околната среда на Сърбия Горан Триван

ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД
№: 15/2019
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Дата: 28.01.2019 г.

до г-н министър Горан Триван
Бул. „Михайло Пупин“ 2, 11070 Белград

Уважаеми г-н министър,

Искаме да Ви осведомим, че в организация на Община Босилеград на 24 януари 2019 г. се проведе кръгла маса на тема “Истина и мерки за опазването на околната среда на територията на Община Босилеград”. Министерството за опазване на околната среда не се отзова на поканата да присъства на това събитие, въпреки че няколко пъти по електронна поща изпращахме писма до кабинета на министъра и до компетентните отдели, и то: сектор за управление на околната среда, сектор за управление на отпадъците и отпадъчните води, сектор за надзор и предпазни мерки в околната среда, а проведохме и разговор по телефона с Оливера Топалов, началник отдел за промишлени отпадъци.
Участие в кръглата маса взеха представители на мините в територията на Община Босилеград, Републиканската дирекция за води – инспекция по водите и Института за обществено здраве от Враня, като акредитирана институция за тестване на водите, неправителствения сектор, както и представители на местното самоуправление на Община Босилеград.
Предложението на местната власт е спешно провеждане на мониторинг върху качеството на водата от акредитирана институция. Обаче, заради исковете на някои представители на неправителствения сектор, с които сте се срещнали в Димитровград, и които са предложили провеждане на международен мониторинг, моля, СПЕШНО!!! да ни отговорите “дали можем без ваше съгласие, да проведем международен мониторинг, заради трансграничното въздействие, а също така и да ни помогнете финансово за реализацията на тази инициатива”. Всичко с цел да се стигне до истината и да не се пласират различни инсинуации и предположения сред обществеността относно “замърсяването на реките Бистърска и Любатска” от мините “Подвирови” в Караманица и „Грот“ в Крива фея.
Община Босилеград е разработила програми за мониторинг, както и програма за отпадъчни и повърхностни води, с които са обхванати всички реки в територията на общината и искаме заедно с Вас да направим изследване на тези реки и да стигнем до верни резултати. За пречиствателната станция, която споменахте, вече притежаваме проект, който лично ни предостави министър-председателят Ана Бърнабич, и който касае отпадъчните води в Босилеград и с. Райчиловци, вливащи се в река Драговищица, а не за Бистърска река, която минава край рудника „Подвирови“ в Караманица.
Също така искаме да провъзгласим някои територии за защитено природно богатство, с което да предотвратим изграждането на мини водноелектрически централи на територията на Община Босилеград и в това отношение очакваме помощ от министерството за обявяване на защитените райони и предприемане на конкретни стъпки.
Като приложение Ви изпращаме и поканите, които Ви предоставихме по електронна поща.

С уважение,

СЛУЖБАТА ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Микица Василев, инж. по екология

КМЕТ НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД
Владимир Захариев

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*