Заседание на Републиканския съвет за националните малцинства

В края на миналия месец в Белград се проведе заседание на Републиканския съвет за националните малцинства, на което присъства и председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков.
Премиерката Ана Бърнабич заяви, че Правителството на Сърбия работи за континуирано подобряване положението на националните малцинства, като подчерта, че дейностите на Републиканския съвет за националните малцинства са потвърждение за това. Бърнабич, която за четвърти път председателства на заседанието на съвета, подчерта, че дейностите на Правителството, както и на други институции, медии и организации на гражданското общество, са допринесли за повишаване на информираността на гражданите за националните малцинства и техните права, както и за по-добро прилагане на антидискриминационното законодателство.
В изказването си по време на заседанието председателят на НС на българското малцинство Стефан Стойков подробно запознал присъстващите с дейностите и постиженията на съвета в сферите на образованието, информирането, културата и служебната употреба на езика и писмото. Той изказал благодарност към Правителството на Сърбия и другите републикански институции за помощта и съдействието, които те са оказвали на Националния съвет през изтеклите 4 години за превода и печатенето на учебници, откриването на „Ново Братство” и „Нова радиотелевизия Босилеград”, издаването на двуезични документи и др. Между другото Стойков запознал присъстващите и с проблемите относно финансирането на „Ново Братство” и поискал помощ от съответните държавни институции за преодоляване на финансовите проблеми, както за „Ново Братство”, така и за погасяване на дълговете към бившите и сегашните работници в Издателство „Братство“.
Премиерката заявила, че в периода между двете сесии на съвета са приети изменения в нормативните уредби, уреждащи правата на националните малцинства, предимно Закона за защита на правата и свободите на националните малцинства, Закона за националните малцинствени съвети, Закона за служебна употреба на езиците и писмата, Закона за гражданските регистри и Закона за местното самоуправление.
Бърнабич припомнила, че на изборите, проведени на 4-ти ноември миналата година, общо 22 национални малцинства са избрали членове на своите национални съвети, след което са и учредени всичките новоизбрани съвети. Тя посочила и значението на изпълнението на проекта „Адресен регистър”, който съвместно реализрат Републиканският геодезически институт, Пощата на Сърбия, Постоянната конференция на градовете и общините и местните самоуправления.
Министърът на държавната администрация и местното самоуправление Бранко Ружич на заседанието посочил, че Съветът за националните малцинства единодушно е приел предложението на Координационното тяло на националните съвети през 2019 година културата да бъде приоритетна област, в която програмите и проектите ще се финансират от Бюджетния фонд за националните малцинства. Ружич, който е и заместник-председател на Съвета за националните малцинства, казал, че целта на отпускането на средства от Фонда е да се подобрят културните дейности на националните малцинства в Сърбия, като отбележил, че за финансирането на тези програми и проекти са отпуснати 30 милиона динара.
Изпълняващ длъжността директор на Канцеларията за човешки и малцинствени права Сузана Паунович представила Седмия, Осмия и Деветия доклад за изпълнението на Плана за действие за осъществяване правата на националните малцинства, като подчертала, че е в ход изготвянето на Десетия доклад, който ще бъде представен през април.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*