Кръгла маса в Босилеград за официалната употреба на българския език и писмо

“Официалното ползване на езика и писмото на националните малцинства в местните самоуправления” бе тема на кръглата маса, която миналата седмица се проведе в заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград. Събитието бе организирано в рамките на проекта „Укрепване на защитата на националните малцинства в Сърбия”, който съвместно финансират и реализират Европейският съюз и Съвета на Европа.
На кръглата маса присъстваха: Иванa Антич, помощник-министър в Министерството на държавната администрация и местното самоуправление, Владимир Джурич, консултант в Съвета на Европа, Драгана Вуйков, съветник на защитника на гражданите на Република Сърбия, кметът на Община Босилеград Владимир Захариев, председателят на Националния съвет на българите в Сърбия Стефан Стойков, представители на Общинския съвет за междунационални отношения и на Общинската администрация, представители на граждански сдружения от Босилеград и други.
Срещата откри кметът Захариев, който изрази голямото си удоволствие от успешното реализиране на съвместния проект на Община Босилеград и Съвета на Европа “Подобряване реализацията на правата на българското национално малцинство в Община Босилеград”, чиято обща стойност е 16 495 евро. Между другото той изказа благодарност към Министерството на държавната администрация и местното самоуправление и към други държавни институции, създали необходимите условия, за да могат Общинската администрация и държавните институции в Босилеград да издават двуезични документи – на сръбски и на български език.
По време на кръглата маса присъстващите бяха запознати със значението на Европейската харта за регионални и малцинствени езици, Правата на принадлежащите към малцинствата в областта на официалната употреба на езика и писмото на националните малцинства, Измененията и допълненията на законите в областта на официалната употреба на езика и писмото, както и възможностите за подаването на жалби към омбудсмана, касаещи неспазването на правата на националните малцинства относно официалната употреба на езика и писмото, както и за нарушаването на други малцинствени права.
По време на кръглата маса бе представен и проектът „Подобряване осъществяването на правата на българското национално малцинство в Община Босилеград”, който реализира Общинската администрация с финансова подкрепа на Съвета на Европа, Европейския съюз и Община Босилеград. Даниел Миланов, член на екипа по проекта, подробно запозна присъстващите с дейностите относно реализацията на този проект. Той изтъкна, че освен монтирането на 153 табели с названията на улиците в Босилеград и село Райчиловци на български и на сръбски език, в рамките на проекта сред гражданите била проведена и анкета за тяхната информираност относно малцинствените им права, печатани са афиши с тези права, а изготвена е и публикация за осъществяване правата на българското национално малцинство в сферата на образованието, културата, информирането и официалната употреба на българския език и писмо в Община Босилеград.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*