Републиканското състезание по български език ще се проведе на 25-ти май в Цариброд

Заседание на Комисията по образование към НС на българското малцинство в Сърбия

Комисията по образование към Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия взе решение тазгодишното републиканско състезание по български език и езикова култура, което НС реализира заедно с Министерството на образованието на Република Сърбия, да се проведе на 25-ти май в ОУ „Христо Ботев” в Цариброд. Общинските състезания за учениците от основните училища ще бъдат проведени на 20-ти април, а ден по-късно и общински състезания за учениците от средните училища. Членовете на комисията изясниха и всички въпроси, свързани с организацията на състезанията.
Покрай пълния състав на комисията по образование, на заседанието, което на 5-ти април се проведе в помещенията на Националния съвет в Босилеград, присъстваха и председателят и секретарят на НС на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков и Игор Антимов.
Членовете на комисията дадоха положително мнение за иска на Основното училище „Братство” от Звонци и занапред да съществува като самостоятелно образователно ведомство.
На заседанието бяха разискавани въпроси, свързани с подготовката и печатането на притурките за българската национална – история, география, музика и изобразително изкуство към вече съществуващите преведени учебници по тези предмети, които ще представляват 30 процента от общия учебен материал по тях. Комисията взе решение за тази цел да бъде поискана помощ и съдействие от компетентните държавни институции в Р България и Р Сърбия.
Членовете на комисията обсъдиха и възможностите за организиране на професионално усъвършенстване на учители по различни предмети от основното и средните училища, които преподават в паралелките, където обучението се провежда изцяло на майчин български език.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*