XX редовно заседание на местния парламент в Босилеград

На XX-ото редовно заседание на местния парламент в Босилеград съветниците приеха второто изменение и допълнение на Общинския бъджет за 2019 година, както и докладите за работа и финансовите отчети за 2018 година на организациите и ведомствата, които са директни или индиректни ползващи средствата от общинския бюджет, като Центъра за култура, Народната библиотека „Христо Ботев”, Здравния дом, основното училище, гимназията и други.
Приети бяха и докладите за работа и финансовите отчети за 2018 година на Общинската администрация, Общинския съвет и Общинската скупщина, както и докладите и финансовите отчети на гражданските сдружения, ползвали средства от бюджета през миналата година. Съветниците приеха финансовите отчети на всичките 37 местни общности.
Вместо починалия съветник Ранко Станиславов от листата ”Това сме ние – Владимир Захариев” Общинския парламент назначи Методи Чипев, директор на Основното училище „Георги Димитров”, кандидат от същата листата.
Местния парламент избра и нови Управителен и Надзорен съвет в Здравния дом.
Съветниците гласуваха и нов Правилник за работа на Общинската скупщина, Решение за осъществяване на права в областта на социалната закрила, Решение за броя и разпределението на подведомствените паралелки в основното училище и предучилищното ведомство „Детска радост” и др.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*