Още 24-ма работници са ангажирани в босилеградския текстилен завод „Викантекс”

В новооткритата текстилна фабрика „Викантекс”, която отпреди два месеца задвижи производство в обекта на някогашния цех за изработка на чорапи „Зеле Велкович” в Босилеград, вече са ангажирани 15 работници. На 24 април бяха сключени трудови договори с още 24-ма незаети лица от трудовата борса, които най-напред ще преминат обучение и преквалификация за работа.
Церемонията по подписване на договорите се проведе в заседателната зала в сградата на общинската админитрация в Босилеград, на която освен бъдещите работници и собственика на „Викантекс” Видак Милатович и сътрудниците му присъстваха и кметът Владимир Захариев и директорът на Националната служба по заетост (НСЗ) във Враня Дарко Янкович.

* При подписването на трудовите договори кметът Владимир Захариев подари по един шоколад на всеки работник.

Новите 24-ма работници ще постъпят на работа от 6 май и най-напред ще преминат обучение и преквалификация за работа в завода. На срещата бе изтъкнато, че една част от обучението на незаетите лица ще финансира Националната служба по заетост, а другата – самата фабрика. 12 лица, които вече имат някакъв опит в текстилната промишленост, са ангажирани по Програма на НСЗ „Обучение по иск на работодателя”, в рамките на която обучението им в продължение на два месеца изцяло ще финансира НСЗ, докато останалите 3 месеца ще са за сметка на работодателя. Обучението на втората група от 12 лица ще се финансира по Програмата „Придобиване на практически опит” – Националната служба ще финансира обучението им в продължение на три месеца, а също толкова ще поеме и работодателя. По време на обучението на работниците ще бъдат плащани и социални и здравни осигуровки и други принадлежности.

* Очаква се във „Викантекс” наскоро да бъдат ангажирани още 5 лица от трудовата борса, които също ще преминат преквалификация, а според договора с общината за даване под наем на бившия цех за производство на чорапи, в завода трябва да бъдат ангажирани общо 60 работници.

Новите работници на текстилния завод най-напред поздрави кметът Владимир Захариев, който им пожела крепко здраве и успех в бъдещата работа. Той изказа благодарности към държавата Сърбия и към Министерството на труда и социалната политика, които са проявили разбирателство и са отпуснали средства за реализация на програмите за обучение и преквалификация на незаети лица от трудовата борса за нуждите на новооткритата фабрика „Викантекс”.
– По инициатива на общината в Дирекцията на Националана служба по заетост в Белград имахме среща с министъра на труда и социалната политика Зоран Джорджевич и с директора на Дирекцията на НСЗ Зоран Мартинович, на която бе договорено отпускането на финансови средства от тази служба за обучение и преквалификация на работници за нуждите на новоотркритите текстилни фабрики „Викантекс” и „Кентаур”, изтъкна Захариев. Те позитивно откликнаха на нашите искове и ни разрешиха субсидии за обучение и преквалификация за общо 120 работници – 30 във “Витантекс” и 90 в „Кентаур”. Още един път изказвам благодарност към министерството и към НСЗ, особено като се има предвид, че първоначално за 2019 г. в Пчински окръг е било разрешено финансиране на обучение и преквалификация само за 15 лица от трудовата борса, подчерта той и добави, че общинското ръководство и занапред ще полага усилия да осигурява нови работни места за своите съграждани.
В речта си директорът на НСЗ във Враня Дарко Янкович пожела на работниците успех в работата им и изтъкна, че Националната служба и занапред ще се грижи да реализира програми за откриване на нови работни места и намаляване на безработицата в Босилеград.
– Особено искам да подчертая ролята на кмета Владимир Захариев, който със своята изключителна деятелност и ангажираност даде най-голям принос за откриването на новите работни места и просто „накара” НСЗ да разреши финансирането на вашето обучение и преквалификация. Той е пример как един кмет трябва да се застъпва и да се грижи за своите граждани и затова и занапред ще продължава да оглявява общината, изтъкна между другото Янкович.
Собственикът на „Викантекс” Видак Милатович също пожела успех на работниците и благодари на кмета и на директора на НСЗ във Враня за успешната реализация на програмите за преквалификация и обучение на новооангажираните работници.
След подписването на договорите всички заедно посетиха цеха на „Викантекс”, където новите работници имаха възможност да се запознаят с производствения процес.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*