Босилеградското ОУ „Георги Димитров” подписа харта за побратимяване с ОУ „Радойе Доманович” от Парачин

Основното училище „Георги Димитров” в Босилеград на 24-ти май – Деня на славян­ската писменост и на българ­ската просвета и култура, подписа харта за побратимя­ване с ОУ „Радойе Доманович” от Парачин. В присъствието на преподаватели от двете обра­зователни институции, хартата подписаха директорите Методи Чипев и Александър Йова­нович. Както изтъкнаха пред­ставителите на двете училища, договора за побратимяване е подписан с цел непосредствено и дългосрочно сътрудничество в областта на образованието и обмен на опит в рамките на образователната система на Република Сърбия, както и в други области от обществения живот.

Делегация на ОУ „Радойе Доманович” от Парачин начело с директора Александър Йова­нович пребивава 2 дни в Боси­леград и присъства на мероп­риятията, които основното училище заедно с Гимназията, общината и Културния център организира по повод Празника на славянската писменост. Учителите от Парачин посетиха и църквата „Света Троица” в село Извор, където по традиция на 24-ти май босилеградското основно училище организира културна програма, посве­тена на светите братя Кирил и Методий. Гостуващата деле­гация от Парачин се срещна и с кмета Владимир Захариев.

Сътрудничеството между двете училища продължава вече няколко години. Ученици и учители от босилеградското училище неотдавна бяха на посещение при връстниците си и колегите в Парачин, а дирек­торът Методи Чипев след това присъства на тържество по повод Деня на училището в Парачин.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*