ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

На 9-ти декември в Босилеград

Община Босилеград отправи покана за участие в публичен дебат относно решението за изменение и допълнение на решението за местни комунални такси, решението за изменение и допълнение на решението за такси за пребиваване, както и за проектопредложението на общинския бюджет за 2020 година с проекции за 2021 и 2022 година.

Проекторешенията за изменения на решенията за местни комунални такси и такси за пребиваване могат да се разгледат в помещенията на местната данъчна администрация към Общинската администрация на Община Босилеград в офис номер 17, всеки работен ден между 12 и 14 часа, а достъп до проекторешението за бюджета на Община Босилеград заинтересованите ще имат всеки делничен ден от 12 до 14 часа в Службата за бюджет офис номер 12. Всички заинтересовани юридически и физически лица могат да представят своите забележки и сугестии по проектопредложенията на тези решения в писмена форма до 10 часа на 9.12.2019 година, чрез офиса на Общинската администрация на Община Босилеград, или по електронната поща на Общинската администрация. Общественият дебат ще се проведе на 9-ти декември от 12 часа в залата на Общинската администрация на Община Босилеград, когато всички юридически и физически лица ще имат възможност да представят своите забележки и предложения. Предложенията могат да се предоставят в периода от 25.11. до 9.12.2019 година. Забележките и сугестиите, които пристигнат след определения срок, няма да бъдат разглеждани.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*