Мерки за борба с „ковид 19” в Босилеградска община: Заключения и препоръки на Общинския щаб за извънредни ситуации на Община Босилеград

След разискването на актуалната епидемиологична ситуация в Община Босилеград, Общинският щаб за извънредни ситуации на заседанието си, проведено на 29 юни, прие следните заключения:

Апелира се към гражданите да спазват превантивни мерки за защита от вируса „ковид 19”, особено да поддържат физическа дистанция и да носят предпазни маски и щитове за лице. Съгласно Закона за защита на населението и Наредбата за противоепидемични мерки срещу разпространението на вируса „ковид 19”, както и препоръките и напътствията от компетентните министерства,

Общинският щаб за извънредни ситуации апелира към предприемачите да осигурят всички необходими извънредни хигиенични мерки с цел защита на заетите и клиентите. Налага се на общинския комунален инспектор, на фирмите, комуналните предприятия, търговските субекти, училищните и предучилищните ведомства, както и на предприятията и организациите, чийто основател е Община Босилеград, да вършат интензивен контрол относно спазването на мерките за защита от „ковид 19”, а доколкото установят нередности, незабавно да съставят служебна бележка и да я изпратят до съответната инспекция.

Комуналният инспектор се задължава редовно да информира коменданта на Общинския щаб за извънредни ситуации за предприетите дейности. Институтът за обществено здраве във Враня да установи координация със Здравния дом в Босилеград и в рамките на „ковид амбулаторията” в Здравния дом да се създаде възможност за редовен преглед и вземане на проби за анализ от лица със съмнения за коронавирус, както и да се увеличи броя на PCR тестове в Здравния дом.

Общинският щаб за извънредни ситуации отправи и препоръки до съответната инспекция във Враня към Министерството на труда, заетостта, военните ветерани и социални въпроси да интензивира контрола на предприемачите и фирмите на територията на Община Босилеград относно спазването на Закона за защита на населението, Закона за сигурността и здравето на работното място и Наредбата за противоепидемични мерки срещу разпространението на вируса „ковид 19”.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*