Босилеград: Субсидии за наемане на безработни лица

В рамките на сключеното споразумение между Община Босилеград и Националната служба по заетост за реализация на Програмата за мерки за активна политика за осигуряване на заетост на безработни лица през 2020 година, в края на миналата година общината подписа договори за ангажиране на 15 лица от регистъра на Националнлата служба по заетост.

Подписани бяха договори с 8 фирми, които наемат по едно безработно лице от категорията „лица, които трудно могат да си намерят работа”. Става дума за възрастни лица, на които им липсват още няколко години до пенсия, както и лица с някой вид физическо увреждане. Субсидиите, които получават фирмите за ангажиране на безработно лице от тези категории, са в размер на 250 хиляди динара.

Работодателите са длъжни с тях да сключат трудови договори на пълно работно време за неопределен срок. Общината сключи и договори със 7 безработни от регистъра на Националнлата служба по заетост, които са спечелили конкурса за самозаетост чрез откриване на собствен бизнес. И на тези лица се отпускат субсидии от по 250 хиляди динара, а те се задължават да не прекратяват трудовото си отношение в продължение от най-малко 12 месеца.

За реализация на двете мерки от Програмата за активна политика, насочена към наемане на безработни лица, са осигурени 5 милиона динара. 2 милиона от общата сума осигурява общината, а 3 милиона Националната служба по заетост.

Кметът Владимир Захариев изтъкна, че нашата община в бюджета си всяка година предвижда средства за субсидии за настаняване на работа на незаети лица от трудовата борса и подчерта, че и занапред ще продължи да отделя суми от бюджета за резлизация на програми, с които се стимулира трудоустрояването на безработни лица и намаляването на безработицата.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*