VIII редовна сесия на местния парламент в Босилегрaд

На VIII-та редовна сесия на Общинската скупщина в Босилеград народните представители приеха: Решение за окончателната сметка на общинския бюджет за 2020 година, Решение за второто изменение и допълнение на градустройствения план на Община Босилеград, Допълнение на решението за названията на населени места, улици и начина на определянето на номера на къщи, други обекти и строителни парцели на територията на общината и Решение за изготвяне на Местен план за социално приобщаване на ромите в Община Босилеград в периода от 2022 до 2025 г.

На заседанието досегашният изпълняващ длъжността директор на Центъра за социални дейности Предраг Джорджевич бе назначен за директор на тази институция. Съветниците освободиха от длъжност досегашните членове на управителните и надзорни съвети и назначиха нови в следните ведомства: Център за социални дейности, Културен център „Босилеград”, Народна библиотека „Христо Ботев” и Предучилищно ведомство „Детска радост”. На заседанието бе приет тримесечния доклад за изпълнението на бюджета на Община Босилеград за 2020 година, както и тримесечните доклади за работа на публичните предприятия „Строителни площи и пътища на Община Босилеград”, „Услуга” и „Ветеринарна амбулатория Босилеград”. И този път сесията на общинския парламент бе излъчвана пряко по вълните на Радио Босилеград.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*